Kontakt

Mårtenslund

Adress: Brunnsgatan 11B, 224 60 Lund

Våning 2
Enhetschef: Mari Holmqvist
E-post:mari.holmqvist@lund.se
Telefon: 046-359 53 52
Samordnare: 046-359 57 70
Sjuksköterskeexpedition: 046-359 53 56
Enhetsadministratör: 046-359 57 15

Avdelning 2A: 046- 359 59 70
Avdelning 2B: 046- 359 59 71

Våning 3
Enhetschef:
Nora Ulloa Serrano
E-post: nora.ulloaserrano@lund.se 
Telefon: 046-359 55 53
Samordnare: 046-359 57 70
Sjuksköterskeexpeditionen: 046-359 63 96
Enhetsadministratör: 046-359 57 64

Avdelning 3A: 046- 359 59 72
Avdelning 3B: 046- 359 59 73

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se