Mårtenslund

Mårtenslund drivs av Lunds kommun och ligger i Mårtenslunds park i centrala Lund.

Mårtenslunds äldreboende är under renovering. Därför kan du inte ansöka om att få bo här.  

Huset

Byggnadsår: 1986
Antal lägenheter: Både våning 2 och våning 3 har vardera 2 enheter med 15 lägenheter per enhet
Lägenhetsstorlek: 26 till 32 kvadratmeter
Adress: Brunnsgatan 11B, Lund

Visa Mårtenslund på karta


Lägenheten

Lägenheten består av ett rum som möbleras av hyresgästen med egna möbler och personliga ägodelar. Säng ingår i boendet. Lägenheterna har en liten balkong, hall med garderober, värdeskåp, kylskåp, trygghetslarmoch egen toalettmed dusch.

Avgifter

Hyresgästen betalar för hyra, service, omvårdnad och måltider. Övriga kostnader som du betalar för kan vara läkarbesök, apoteksvaror, hår- och fotvård, telefon och tidning.

Här kan du läsa mer om avgifter

Personal

Undersköterskor finns tillgängliga dygnet runt. Sjuksköterska finns i huset dagtid medan gemensam sjuksköterska för kommunen finns att nå under övrig tid. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns i tjänst måndag till fredag.

Måltider

I avgiften för måltider ingår frukost, middag, eftermiddagsfika, kvällsmat och kvällsfika.

Aktiviteter

Aktiviteter utgår från den enskildes önskemål och behov. Aktiviteter kan till exempel vara promenader, tidningsläsning, gruppgymnastik, underhållning, gudstjänst, studiecirklar eller festligheter av olika slag.

Övrigt

På födelsedagar eller vid andra tillfällen när det egna rummet inte räcker till finns lokal att tillgå. Till varje våningsplan hör en stor balkong i söderläge. Vi finns i Mårtenslundsparken som inbjuder till sköna promenader iavkopplande miljö.

Kontakt

Mårtenslund

Adress: Brunnsgatan 11B, 224 60 Lund

Våning 2
Enhetschef: Mari Holmqvist
E-post:mari.holmqvist@lund.se
Telefon: 046-359 53 52
Samordnare: 046-359 57 70
Sjuksköterskeexpedition: 046-359 53 56
Enhetsadministratör: 046-359 57 15

Avdelning 2A: 046- 359 59 70
Avdelning 2B: 046- 359 59 71

Våning 3
Enhetschef:
Nora Ulloa Serrano
E-post: nora.ulloaserrano@lund.se 
Telefon: 046-359 55 53
Samordnare: 046-359 57 70
Sjuksköterskeexpeditionen: 046-359 63 96
Enhetsadministratör: 046-359 57 64

Avdelning 3A: 046- 359 59 72
Avdelning 3B: 046- 359 59 73

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se