Brunnsgatan 15 A

Brunnsgatan 15A drivs av Vardaga på uppdrag av Lunds kommun och ligger i Mårtenslundsparken i centrala Lund.

Besöksförbud hävs 1 oktober

Från och med den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på äldreboenden. Lunds Kommun inväntar i dagsläget föreskrifter från Socialstyrelsen och slutliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande besöksrutiner, avstånd och hygienrutiner för besöken på våra äldreboenden.

Information kommer att skickas ut till alla anhöriga och publiceras här så fort vi har tagit del av föreskrifter och rekommendationer och kunnat fastställa rutiner för hur besöken ska gå till. 

Fram tills den 1 oktober gäller fortsatt besöksförbud och utomhusbesök på samtliga äldreboenden.

Läs Regeringskansliets pressmeddelande

Läs mer om hur Lunds kommun arbetar med Coronaviruset för seniorer och riskgrupper.

Huset

Byggnadsår: 2017
Antal lägenheter: 36
Lägenhetsstorlek: 35 kvadratmeter
Adress: Brunnsgatan 15 A, Lund

Visa Brunnsgatan 15 A på karta

Lägenheten

Lägenheten består av ett rum som möbleras av hyresgästen med egna möbler och personliga ägodelar. Säng ingår i boendet. Varje lägenhet är utrustad med trygghetslarm och toalett med dusch.

Avgifter

Hyresgästen betalar för hyra, service, omvårdnad och måltider. Övriga kostnader som du betalar för kan vara läkarbesök, apoteksvaror, hår- och fotvård, telefon och tidning.

Här kan du läsa mer om avgifter

Personal

Brunnsgatan 15A är ett demenscertifierat boende. Det innebär att all personal på enheten har genomgått en trestegsutbildning i demensvårdför att kunna ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. Undersköterskor finns tillgängliga dygnet runt. Sjuksköterskor finns i huset dagtid, medan gemensam sjuksköterska för Vardagas boende finns att nå under övrig tid. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns i tjänst inom Vardagas boende måndag till fredag.

Måltider

I avgiften för måltider ingår frukost, middag, eftermiddagsfika, kvällsmat och kvällsfika. Vi tillagar maten på varje avdelning. Maten kommer från Dafgård. Upplevelsenatt känna doften av mat och att se personalen tillaga maten kan öka hungerkänslan och ge en känsla av välbefinnande. Nattnutrition serveras vid behov för att det ej skall överstiga 10 timmar nattfasta.

Aktiviteter

Vi har en äldrepadagog som ansvara för det sociala innehållet och planerar aktiviteter efter önskemål.Vi anseratt det är viktigt att komma ut till välkända miljöer.Vi planerar fyra utflykter per år, som till exempel stranden ochbotaniska trädgården. Vi erbjuder även underhållning mins två gånger i månaden. Förutom detta så har vi musikstund, bakning, högläsning, gymnastik och promenadgrupper varje vecka. På helgerna kommer gymnasieungdomar och håller i aktiviteter för de äldre, aktiviteter som allsång, sällskapsspel och fikastunder. Detta frambringar att man möts mellan generationsgränserna och skapar trevliga stunder tillsammans.

Övrigt

Du som är anhörig eller närstående är varmt välkommen att medverka i vårt anhörigråd, där får du möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som rör kost, aktiviteteter och boendemiljö. Varje årbjuder vipå grillfest och julfest för att ha en trevlig stund tillsammans med er och era anhöriga.

På födelsedagar eller vid andra tillfällen när det egna rummet inte räcker till finns lokal att tillgå.