Äldreboende

Om du har ett stort behov av omvårdnad kan du ansöka om en bostad på ett äldreboende, även kallat särskilt boende. Alla äldreboenden i Lunds kommun, både privata och kommunala, kan du läsa mer om här.

Nationellt besöksförbud

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på alla äldreboenden i landet för att förhindra spridningen av coronaviruset bland äldre. Beslutet träder i kraft 1 april och gäller till och med 30 juni. Det nya beslutet innebär en enhetlig och tydlig reglering för hela landet.

Läs Regeringskansliets pressmeddelande

Läs mer om hur Lunds Kommun arbetar med Coronaviruset för seniorer och riskgrupper

Ansöka om äldreboende

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss. Kryssa i 'särskilt boende' på blanketten.

Ladda ner blanketten här

Önskar du byta boende gör du det på blanketten Önskemål om byte av boende

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se