Jazzgruppen

Sex gånger om året anordnas jazzarrangemang under namnet "Jazzen anfaller" på Träffpunkt Papegojelyckan.

Träffpunkter öppna igen

Äntligen öppnar träffpunkterna igen med start 24 maj, och för att minimera riskerna för spridning av coronaviruset kommer all aktivitet ske utomhus och behöva förbokas av besökaren.

Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan beslutet komma att omvärderas.

Se program och hur du går tillväga för att boka på webbsidan för respektive träffpunkt.

Tillsammans tar vi hand om varandra och minskar smittspridningen!

Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan beslutet komma att omvärderas.

Initiativet till jazzen på Träffpunkt Papegojelyckan har tagits av entusiastiska och jazzintresserade seniorer. Samma grupp seniorer har utformat utbudet.

Man behöver inte vara medlem i någon förening för att besöka våra jazzarrangemang. Alla seniorer är hjärtligt välkomna! I restaurangen som finns i anslutning till träffpunkten finns det möjlighet att köpa fika.