Orolig för en Lundabo? Ta hjälp av uppsökande socialarbetare

Om du ser Lundabor som du tror kan behöva stöd, ta kontakt med socialtjänstens uppsökande verksamhet. Våra uppsökande socialarbetare arbetar kvällstid en kväll i veckan och kan hjälpa dem som är över 18 år.

Det kan handla om oro, uppföljning av ett beslut, någon som är utsatt eller behöver motiveras att ta kontakt med socialtjänsten. Uppsök kan även göras när vi får information om platser eller områden i Lund där det finns någon form av problem, till exempel en bosättning, uppehållsplats för missbrukare eller andra socialt utsatta grupper.

Ta kontakt med oss genom vår e-tjänst eller mejla till uppsok@lund.se

Anmäl uppdrag här

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/uppsok