Akut hjälp och krishantering

Kommunen erbjuder olika former av stöd till dig som varit med om traumatiska händelser eller andra akuta händelser.

Nödsituation eller livshotande sjukdomstillstånd – ring 112

Befinner du eller någon annan sig i en nödsituation eller i ett livshotande sjukdomstillstånd,ring larmnumret 112. Det är samma nummer i hela Sverige och det är samma nummer oavsett om du ringer från en fast telefon, mobiltelefon eller telefonautomat.

Inte livshotande sjukdomstillstånd – ring 1177

Ring Sjukvårdsrådgivningen på telefonnumret 1177 om ditt eller någon annans sjukdomstillstånd inte är livshotande.

>Sjukvårdsrådgivningens webbplats med fakta och råd om sjukdomar

Polisen vid icke akuta ärenden – ring 114 14

När du ringer 114 14 får du ett antal valmöjligheter i ett talsvar.

Telefonanmälan är lämpligt för:

  • brott mot person, exempelvis misshandel, rån och hot
  • stöld
  • inbrott
  • förlorade eller borttappade tillhörigheter
  • skadegörelse och klotter.

För information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället – ring 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit ringer du om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Du kan också ringa och lämna information på 113 13.

Om du eller någon annan behöver akut skyddat boende

>Här hittar du information om akut skyddat boende.

Stöd för familj, barn och ungdomar

Familjer, barn och unga kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand – då finns bland annat vi på socialförvaltningen där för att ge stöd och hjälp.

För att få hjälp, kontakta mottagningsenheten, se kontaktuppgifter längst ner på sidan under "Kontakt".

> Misstanke om att barn far illa, orosanmälan

Gator, vägar och park

På vardagar kl. 8-17 tar kommunens medborgarcenter emot akuta felanmälningar.

Telefonnummer till Medborgarcenter:046-359 75 00

Felanmäl icke-akuta ärenden på www.lund.se/felanmalan eller via vår app Felanmälan Lunds kommun. Appen går att ladda ner via AppStore eller Google Play.

Markentreprenad, en del av serviceförvaltningen, har beredskap kvällar och helger för akuta ärenden som gäller vägar, gator och gång-och cykelbanor. Det kan till exempel vara träd eller stora grenar som fallit över en väg- eller cykelbana, eller översvämningar, som gör det svårt att komma fram.

Journummer till Markentreprenad: 046-359 59 00

Observera att snöröjning och halkbekämpning görs efter prioriteringsordning, som du hittar på www.lund.se/vinter.

Vatten och avlopp

VA Syd har beredskap för akuta händelser för vatten och avlopp. Hit kan du höra av dig dygnet runt för akuta ärenden om vattenläckor, stopp i avlopp.

Telefon: 040-635 10 00

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/akut

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
 Brotorget 1, Lund
Telefon växel: 046-359 50 00 
E-post: socialforvaltningen@lund.se

Sociala jouren

Socialförvaltningen

Postadress:Socialförvaltningen, Sociala jouren, Box 1255, 221 05 Lund
Telefon: 046-12 12 99
Telefontider:
Fre kl 15-01, lör kl 17-01, sön kl 17-22

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22 
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök