Besök oss

Lunds kommun finns på flera adresser i centralorten. Här nedan hittar du kommunens centrala kontaktuppgifter. Förvaltningarnas och andra detaljerade kontaktuppgifter ser du längre ned på sidan.

Besöksadresser

Kommunledning

Kommunledningen har besöksadress Rådhuset, ingång från Stortorget, Lund.

Gemensamma receptioner

På Stora Södergatan 47 i Lund hittar du:

  • Barn och skolförvaltning Lunds stad
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Utbildningsförvaltningen

Kommunhuset Kristallen

På Kristallen, Brotorget 1 i Lund hittar du:

  • Medborgarcenter
  • Miljöförvaltningen
  • Serviceförvaltningen
  • Socialförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Tekniska förvaltningen

Lunds kommuns organisationsnummer

212000-1132 

Två kvinnor går utanför ett tegelhus

Medborgarcenter

Om du behöver komma i kontakt med kommunen i något ärende kan du vända dig till något av våra medborgarcenter i Dalby, Genarp, Lund, Södra Sandby och Veberöd.

Kontakt

Lunds kommun

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
Telefon Medborgarcenter: 046–359 75 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider, växeln:
Måndag-torsdag klockan 8-17
Fredag klockan 8-16
Dag före röd dag stänger växeln alltid kl 15.00.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress Brotorget 1, Lund
Telefon 046-359 75 00
E-post medborgarcenter@lund.se
Öppettider Måndag till torsdag klockan 8-17, fredagar klockan 8-16. Dag före röd dag 08-15.

Under sommarmånaderna har vi andra öppettider.

Hitta till Kristallen

BesöksadressKristallen, Brotorget 1 (klicka för karta)

Med buss eller tåg: Kristallen ligger precis vid centralstationen, på den västra sidan av spåren. Passerar över spåren gör du bäst via bron i norra änden av spårområdet. 

Med bil: Utanför Kristallens entré finns tre parkeringsplatser som kräver handikapptillstånd. Övriga bilister hänvisas till parkeringsplatser vid Västra StationstorgetSpolegatan eller på intilliggande gator. 

Leveransadress: Bruksgatan 14

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 22223 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (växel): 046 - 359 50 00

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: serviceforvaltningen@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: socialforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se 

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag-fredag klockan 08-12, 13-15.30.

Vård- och omsorgsförvaltningen

BesöksadressBangatan 10 a, Lund
Postadress:
 Box 41, 221 00 Lund
Telefon (växel): 
046-359 50 00
E-post: 
vardochomsorg@lund.se