Tillgänglighet på webbplatsen lund.se

Lunds kommuns mål med webbplatsen www.lund.se är att tillgodose de behov som finns hos alla besökare oavsett stöd av hjälpmedel, webbläsare eller operativsystem. Vissa anpassningar syns inte för de flesta som surfar, men är nödvändiga för att besökare med hjälpmedel ska kunna tillgodogöra sig informationen. Som exempel kan nämnas att om en besökare som är blind så surfar man med en egen skärmläsare. Skärmläsaren läser upp texten, bildtexterna och länkarna på ett sätt som medför att man kan ta del av innehållet.

lund.se och tillgänglighet

Webbplatsen lund.se är utvecklad med målsättningen att följa de riktlinjer och mål som finns i Vervas dokument Vägledning 24-timmarswebben.

På lund.se finns det olika funktioner och innehåll som inte uppfyller kraven men Lunds kommun arbetar löpande för att nå så många mål som möjligt i riktlinjerna. Nedan kan du läsa mer om de olika funktionerna och områdena.

Ladda ner eller läsa filer

För att läsa våra pdf-filer på webbplatsen, behövs Acrobat Reader. Med funktionen Talande webb kan innehållet i pdf-filer läsas upp.

Lyssnafunktionen

Den tydligaste tillgänglighetsfunktionen för dig som surfar på lund.se är knappen Talande webb. Funktionen hittar du i toppen av webbplatsen.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se