Om webbplatsen lund.se

Välkommen till Lunds kommun eller www.lund.se, som är den officiella webbplatsen för Lunds kommun. På den här sidan har vi samlat information om webbplatsen.

Enheten för strategisk kommunikation i Lunds kommun har ett övergripande samordningsansvar för Lunds kommuns webbplats. Men varje förvaltning ansvarar för innehållet under sitt verksamhetsområde. Vilken förvaltning som ansvarar för innehållet på en sida, ser du längst ner på sidan där det står Faktaansvarig.

Syftet med webbplatsen lund.se, är att ge service till medborgare och besökare. Webbplatsen ska bidra till ökad dialog och förståelse om kommunens verksamheter.

Till lund.se finns även underliggande webbplatser. För närvarande är detta cirka 20 stycken. Alla dessa webbplatser marknadsförs och samlas under lund.se.

Om du har några funderingar eller saknar information som rör webbplatsen, är du välkommen att kontakta kommunens enhet för strategisk kommunikation.

Inställningar

Webbplatsen är byggd att vara responsiv, det vill säga att den anpassar sig efter den skärmupplösning som du har på den enhet du surfar med. 

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se