Omsorg & hjälp

Om du eller någon närstående behöver vård och omsorg, kan du se vart du ska vända dig här.

Se även vår sida "Akut hjälp och krishantering" för hjälp i nödsituationer

Få hjälp i hemmet

Om du behöver hjälp för att bo kvar i ditt hem, kan du få stöd av Lunds kommun. Hjälpen kan gälla allt från städning och matlagning till duschning och rollator.

Läs mer om hemhjälp och hemtjänst

Bostadsanpassning

Om du behöver anpassa din bostad för att kunna bo kvar, kan du få ett bidrag för att ordna detta.

Läs mer om bostadsanpassning

Mottagningsenheten

Mottagningsenheten hjälper barn och vårdnadshavare med hjälp och stödinsatser, t.ex. med allt från lösningar kring boende, relationer, familjerätt, krisstöd, behandling, rådgivning m.m. Mottagningsenheten är "vägen in" till socialtjänsten.

Kontakta Mottagningsenheten

Hjälp till barn & unga

Kommunens sida för hjälp till barn & unga

ComUng–mötesplats och vägledning (16–24 år)

Mottagningen för unga vuxna (16–29 år)

Ungdomsmottagningen i Lund (12–23 år)

Är du anhörig?

Anhörigcenter riktar sig till dig som vårdar eller stöttar någon i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Hos oss får du hjälp och stöd.

Mer information om Anhörigcenter

Bli volontär

Vill du höja livskvaliteten för äldre? Engagera dig i volontärverksamheten inom Lunds äldreomsorg!

Så här blir du volontär

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Sociala jouren

Socialförvaltningen

Postadress:Socialförvaltningen, Sociala jouren, Box 1255, 221 05 Lund
Telefon: 046-12 12 99
Telefontider:
Fre kl 15-01, lör kl 17-01, sön kl 17-22

Observera att telefontider kan variera vid storhelger, se under nyheter.

Unga vuxna

Socialförvaltningen

Besöksadress: Magle Stora Kyrkogata 5, Lund
Ingång sker på baksidan av huset. Dörren kommer att vara låst men någon i personalen öppnar när du ringer på.
Besökstider: Måndag-torsdag klockan 9-17, fredag klockan 9-15
Telefon: 046-359 80 93
Ordinarie telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-11 och  14-15. 

På grund av sekretess har vi inte möjlighet att skicka epost. Du kan däremot kontakta oss via Vårdguidens e-tjänster.

OBS! Då vi inte är en akutmottagning har vi tyvärr ingen möjlighet att erbjuda drop in-besök.

Anhörigcenter

Telefon: 046-359 82 40 (telefontid måndag‒torsdag, kl. 911)
E-post:anhorigcenter@lund.se
Adress: Margaretavägen 2A, Lund

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Medborgarcenter Dalby

 

Måndagar: kl 13-18 Tisdagar: kl 10-14 Onsdagar: kl 13-18 Torsdagar: kl 13-16 Fredagar: kl 13-16

Besöks- och postadress

Adress: Allégatan 1 A, 247 54 Dalby

Telefon: 046-359 63 48 E-post:medborgarcenter.dalby@lund.se