Länk till startsidan

Ny gång- och cykelbana, start 11 april: Trafikomledningar samt nattarbete 24-28 april längs Kävlingevägen

Med anledning av arbetet med en ny gång- och cykelbana vid Kävlingevägen, mellan Kung Oskars väg och Baravägen, kommer nattarbete och trafikomledningar att förekomma.

Arbetet startar 11 april och väntas vara färdigt hösten 2023.

Arbetet sker i etapper och detta servicemeddelande avser etapp 1. Det kommer dels innebära trafikomledningar, dels nattarbeten 24-28 april, klockan 00.30-05.00

Läs mer om trafikomledningar och om projektet här:

Ny cykelbana på Kävlingevägen

Uppdaterad:

Dela sidan: