Länk till startsidan

Begränsad framkomlighet på Dalbyvägen

Ett omfattande underhållsarbete av en gång-och cykeltunnel under Dalbyvägen kommer att utföras under hösten.

Trafiken på Dalbyvägen, strax öster om Tornavägen, kommer att vara framkomlig men bergränsad med start måndag 12 september till och med 2 december.

Broarbete på Dalbyvägen

Uppdaterad:

Dela sidan: