Länk till startsidan

Nordisk djungel stängs av för skadedjurssanering 10 januari

Måndag 10 januari kommer Nordisk djungel i Stadsparken att stängslas av för besökare. Anledningen är att platsen ska saneras från råttor. Saneringsarbetet påbörjas dagen efter att området stängslats av och beräknas att ta cirka två veckor, beroende på effekten av arbetet.

Träbryggor i Stadsparken 17 juli 2019

Mer om Stadsparken och Nordisk djungel

Nordisk djungel är det andra området som på kort tid skadedjurssaneras i Stadsparken. Det finns här god tillgång på vatten, boplatser och mat och råttor ser nu ut att ha etablerat sig på platsen.

Regelbunden skadedjursinventering är en del av kommunens underhållsarbete. Problemen med råttor i parker och grönområden har ökat. Detta är en följd av det ökade besöksantalet, då skadedjur dras till platser där det finns mat. Skadedjurssaneringen måste därför kombineras med fler åtgärder. Den långsiktiga lösningen ligger i att besökarnas matavfall hamnar i sopkärlen och att råttorna inte kommer åt det där. Även fallfrukt kan locka till sig gnagare, varför rutiner för insamling av fallfrukt måste finnas där det finns fruktträd. Andra åtgärder är förknippade med att förhindra råttorna att ta sig fram och hitta skyddade boplatser genom att täta håligheter och glipor.

Karta som visar hur Nordisk djungel i Stadsparken i Lund stängslas av under skadedjurssaneringen
Bilden visar hur Nordisk djungel i Stadsparken ska stängslas av under skadedjurssaneringen.

Uppdaterad: