Länk till startsidan

Ny sotare i Lunds kommun

Från den 1 juli har Lunds kommun avtal med Sotargruppen V. Skaraborg AB. Företaget har som uppdrag att utföra sotning och brandskyddskontroller i hela kommunen.

tak med skorsten

Du som fastighetsägare är skyldig att släppa in kommunens sotare för att få det sotat. Men tänk på att släppa in rätt sotare. Det finns dem som utnyttjar din skyldighet.

Sotaren skickar alltid en tidsbokning via brev eller Kivra och kommer sedan i märkt bil och kläder med Sotargruppen samt kan alltid legitimera sig.
Sotargruppens webbplats

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag, rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Sotning och brandskyddskontrollen är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder och kommunen ansvarar för att det genomförs.

Du som fastighetsägare är skyldig att släppa in kommunens sotare för att få det sotat. Om du nekar sotaren tillträde innebär det att din anläggning inte kontrollerats enligt de frister som gäller och då kan sotaren utfärda nyttjandeförbud. För att du ska kunna använda din eldstad igen måste en ny brandskyddskontroll utföras.

Tänk på att om sotaren inte kan utföra sin kontroll vid det inbokade tillfället för att hen exempelvis nekas tillträde, debiteras du som fastighetsägare för såväl den ordinarie inställelsen som för återbesöket.

Ansöka om egensotning

Du som fastighetsägaren kan under vissa förutsättningar själv få utföra sotning på den egna fastigheten eller låta någon annan än kommunens sotare göra det. Men först måste du fått medgivande av byggnadsnämnden.

Medgivande om egensotning omfattar inte brandskyddskontrollen. Den kontrollen måste alltid utföras av kommunens sotare.

Avgifter

Från den 1 juli 2024 gäller även ny sotningstaxa, där de flesta priserna är något lägre än tidigare.

Mer om kommunens uppdrag, gällande sotningsfrister, avgifter och om hur du ansöker om egensotning.


Uppdaterad:

Dela sidan: