Länk till startsidan

35,5 miljoner kronor ska stärka kompetensförsörjningen i Öresundsregionen

I dag beviljas ett stöd på 35,5 miljoner kronor till ett samarbetsprojekt som ska stärka kompetensförsörjningen inom branscherna deep tech och life science i Öresundsregionen. Samarbetet möjliggörs genom EU-programmet Interreg Öresund Kattegatt Skagerrak som har beslutat att medfinansiera Cross-border Talent Bridge.

Öresundsbron mot Danmark en solig dag.

Cross-border Talent Bridge består av ett nära samarbete mellan Lunds kommun, Ideon Science Park, Medicon Village, Mobile Heights, Copenhagen Capacity, Köpenhamns kommun och Medicon Valley Alliance. Lunds kommun, som har lång erfarenhet av att arbeta med mottagande av internationella talanger genom International Citizen Hub, kommer att leda arbetet.

– Cross-border Talent Bridge samlar nyckelaktörer i regionen som på olika håll har utvecklat framgångsrika modeller och verktyg för talangattraktion. Det är mycket glädjande att vi nu får möjlighet att samarbeta och dra nytta av vår gemensamma kunskap i projektet, säger Moa Ageberg, enhetschef externa relationer Lunds kommun.

– Detta är ett stort projekt där vi kommer att stärka talangrekryteringen i två viktiga framtidsbranscher. Att vi kommer göra det över sundet gör projektet unikt där vi gemensamt tar ansvar för utvecklingen i hela regionen, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Stärkt attraktionskraft inom deep tech och life science

Målet är att stärka små och medelstora företags förmågor att rekrytera internationella talanger, marknadsföra karriärmöjligheter, identifiera nyckelfaktorer för att attrahera och behålla talanger samt arbeta med strategisk policypåverkan för att undanröja hinder för gränsöverskridande talangmobilitet. Slutresultatet kommer att bli en långsiktig, gränsöverskridande talangstrategi inom branscherna deep tech och life science, och ett samordnat stöd för både företag och talanger i Öresundsregionen, även kallad Greater Copenhagen.

Copenhagen Capacity, som har stor erfarenhet av marknadsföring och varumärkesbyggande gentemot såväl företag som talanger, kommer att koordinera arbetet på den danska sidan.

– Det är mycket glädjande att vi nu får möjlighet att stötta företagen inom två av regionens nyckelbranscher, nämligen deep tech och life science. Arbetskraftsbristen är en stor utmaning för hela Greater Copenhagen-regionen och som blir viktigt att hantera genom ett starkt gemensamt samarbete, säger Asbjørn Overgaard, vd för Copenhagen Capacity.

Fakta om Cross-border Talent Bridge

  • Cross-border Talent Bridge är ett treårigt projekt med start i september 2024.

  • Projektpartners: Lunds kommun, Ideon Science Park, Medicon Village, Mobile Heights, Copenhagen Capacity, Köpenhamns kommun och Medicon Valley Alliance.

  • Runt projektpartners finns ett nätverk av svenska och danska universitet samt aktörer inom näringsliv och offentlig sektor som kommer att följa projektet på nära håll och bidra till spridning av resultat.

  • Totalbudget: 5 248 810 EUR, varav 3 149 282 EUR utgör bidrag från Interreg Öresund Kattegatt Skagerrak.

Uppdaterad:

Dela sidan: