Länk till startsidan

Solros— och blomsterfält sommaren 2024

Runt om i kommunen äger vi mark som väntar på att utvecklas. Med tiden kan det bli bostäder, skolor eller kanske en park. Under tiden vill vi använda marken till något bra. Ett exempel är de numera klassiska solrosfälten, som bidrar med mat till pollinatörer och är vackra att se på.

Gul solros med brun mittendel där ett bi sitter

Välkommen att plocka blommor på kommunala fält

I år har vi valt ut ett flertal platser runt om i kommunen. Vi har sått blomsterblandningar med inslag av bland annat honungsört, klöver och bovete och blomsterblandningar med solrosor, honungsört och bovete . Solrosorna tar lite längre tid på sig att blomma, men honungsört och bovete kan ge mat till pollinatörerna tidigare. Honungsörten är ju också en markförbättrande växt som ökar kvävemängden i jorden. Det finns en uppsjö av olika sorters solrosor men vi har valt en blandning för att få en lång blomningstid.

Pollinerande insekter och stadsängar i Lund

Fint eller fult fält - vad beror det på?

Vissa år blir det precis som vi vill, tätt av frodiga blommor. Andra år blir fälten inte riktigt som vi önskar. Det skiljer sig inte bara från år till år, platserna kommer också med olika förutsättningar. Tillväxten påverkas av jordmån och fukt, men också av att fåglarna kan ha hittat fälten direkt efter sådd. I år har vädret i samband med sådd varit väldigt tort, vilket inte alltid är bra för växtligheten. Men vi hoppas ändå på fina fält när det är dags för blomning.

Hitta till våra blomsterfält

Kommunen har sått in fält i Lund, Stångby, Södra Sandby och Dalby. Blomning på våra fält sker vid olika tider beroende på sådd och väder. Blomsterblandningarna kan börja blomma redan i slutet av juni om vädret är bra medan solrosorna tittar upp mot slutet av juli. I kartorna nedan är fälten för solrosor markerade med gult och fälten för blomsterblandning är markerade rosa.

Även bönder och andra markägare sår in solrosor och mångfaldsblandningar på sin mark. Det är därför bra om du vet vilka fält som tillhör Lunds kommun.

Välkommen att plocka en bukett!

Klostergården, Lund

På ett fält öster om Källbybadet har vi sått solrosor med inslag av honungsört och bovete.

Kartbild över Lund kommuns solrosfält i Klostergården

ESS — Klosterängshöjden, Lund

På ett fält mellan ESS och väg E22 har vi sått solrosor med inslag av honungsört och bovete.

Kartbild över Lund kommuns solrosfält vid ESS

Stora Råby, Lund

På ett fält intill Gnejsparken längs Sydöstra vägen har vi sått solrosor med inslag av honungsört och bovete.

Kartbild över Lund kommuns solrosfält på Stora Råby i Lund

Brunnshög, Lund

På flera fält i Brunnshög har vi sått blomsterblandningar med inslag av honungsört, klöver och bovete.

Kartbild över Lund kommuns solrosfält och blomsterängar på Brunnshög

Svenshögsvägen, Stångby

Längs östra sidan av Svenshögsvägen har vi sått solrosor med inslag av honungsört och bovete.

Kartbild över Lund kommuns solrosfält i Stångby

Norrevångsvägen, Dalby

På ett fält längs Norrevångsvägen, i höjd med Hagalundskolan, har vi sått solrosor med inslag av honungsört och bovete.

Kartbild över Lund kommuns solrosfält i Dalby

Södra Sandy våtmarker, Södra Sandby

Norr om de nya våtmarkerna har vi sått fält med både solrosor och blomsterblandning. Lägre växande blomsterfält finns närmst industritomerna. Solrosor är sådda närmare våtmarken.

Kartbild över Lund Kommuns solrosfält och blomsteräng i Södra Sandby

Uppdaterad:

Dela sidan: