Länk till startsidan

25 Lundaorganisationer gör gröna resplaner för att nå klimatmålen

I Lund står bilresor för hälften av utsläppen. För att nå uppsatta klimatmål krävs att fler väljer att pendla mer hållbart, både bland företag och kommunen. Nu åtar sig samtliga medlemmar i CoAction Lund att gemensamt främja hållbart resande när det kommer till arbetspendling, tjänsteresor och godstransporter.

En solig dag med klarblå himmel .Några personer står på en stenläggning och pratar intill en rad med låne- eller hyrcyklar.

Som en del av åtagandet kommer alla medlemmar i CoAction Lund att utveckla en grön resplan och genomföra minst fem åtgärder för att underlätta och uppmuntra hållbara val för sina medarbetare, såsom samåkning, cykling eller kollektivtrafik.

– Hållbarhet har varit kärnan i Tetra Paks verksamhet sedan det grundades för 70 år sedan. Vår ambition i dag är att driva omställningen så att både industri och samhälle påverkas i positiv riktning. Med gemensam kraft och initiativ som CoAction är jag övertygad om att vi kommer att lyckas, säger Marie Sandin, vd för Tetra Pak i Sverige.

CoAction Lund ska genomföra över 40 olika aktiviteter som syftar till att nå klimatmålen. Förutom att främja hållbara resor ligger fokus på att öka andelen lokalt producerad och lagrad förnybar energi – något som är avgörande för att nå klimatmål och förhindra framtida effektbrist. CoAction Lund arbetar även med nya metoder för att dela energi mellan byggnader och elbilar samt frigöra el genom så kallad flexibel styrning. En innovativ infrastruktur är central i detta arbete.

– CoAction är ett steg mot den uppkopplade, hållbara och flexibla staden, det tror vi på Energy Opticon är framtiden, säger Björn Malmström, vd för Energy Opticon.

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, ser erfarenhetsutbytet mellan de deltagande aktörerna som centralt för arbetet framåt.

– Ska vi lyckas med våra högt ställda klimatmål behöver vi samarbeta och engagera flera. Genom arbetet i CoAction Lund gör vi precis det. Här är många organisationer med och tar ansvar, säger han.

Detta är CoAction Lund

  • CoAction Lund bildades för över ett år sedan, när 25 organisationer skrev under en avsiktsförklaring och ställde sig bakom kommunens klimatmål.
  • Den 11 juni 2024 tog samarbetet ett stort kliv framåt när ett bidrag på 20 miljoner kronor beviljades från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Viable Cites och Energimyndigheten.
  • Tillsammans med satsningen SnabbSam i Stockholm är CoAction Lund en så kallad systemdemonstrator för klimatneutrala städer, det vill säga en pilot som ska visa vägen för andra städer i Sverige och världen.
  • I Coaction Lund ingår organisationerna Akademiska hus, Alfa Laval, Axis, Camurus, Coride, EC2B, Energy Opticon, ESS, Future by Lund, Ideon Science Park, Innovation Skåne, Kraftringen, LKF, LKP, Lunds kommun, Lunds universitet, Medicon Village, Modity, Rise, Skånetrafiken, Tetra Pak, Trafikverket, Trivector, ViaEuropa och Wihlborgs.
  • Mer information om CoAction Lund finns på CoAction Lund.

Uppdaterad:

Dela sidan: