Länk till startsidan

Vårdförbundets blockad – så påverkas Lunds kommuns verksamheter

Den 6 maj varslade Vårdförbundet om stridsåtgärder mot 29 kommuner, däribland Lunds kommun. Den 20 maj började blockad för övertid, mertid och nyanställning att gälla.

Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har inte lyckats nå en överenskommelse om nytt kollektivavtal. För Lunds kommun innebär det ett stopp för mertid och övertid samt nyanställningar rörande medarbetare och chefer som tillhör Vårdförbundet. Blockaden påverkar inga andra fackförbund och medarbetare.

I Lunds kommun arbetar Vårdförbundets medlemmar främst inom vård- och omsorgsförvaltningen, men även inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Fokus på att så långt som möjligt fortsätta utföra alla vårdinsatser som vanligt

Det är i nuläget primärt inom vård-och omsorgsförvaltningen som verksamheten påverkas av Vårdförbundets stridsåtgärder. Fokus ligger på att så långt som möjligt fortsätta utföra alla vårdinsatser som vanligt. Lunds kommun arbetar kontinuerligt för att blockaden ska ha så liten inverkan som möjligt på verksamheten och att säkerställa patientsäkerheten och arbetsmiljön för sjuksköterskor som är i tjänst.

Vårdförbundets blockad medför att Lunds kommun kommer att avropa bemanningssjuksköterskor. Det kan också leda till att personal tillfälligt behöver flyttas mellan enheter och att ändringar i schemaläggning och semestrar behöver vidtas.

Uppdaterad:

Dela sidan: