Länk till startsidan

Så förbereder sig Lunds kommun för sommarens risker

Det ska vara tryggt och säkert i Lund – även under sommaren. Lunds kommun, polisen och en rad andra samhällsaktörer har tagit fram en gemensam riskanalys och aktuell lägesbild. Här finns också 71 punkter listade i en åtgärdsplan med syftet att förebygga brott och att skapa trygghet över hela kommunen.

Flygbild över centrala Lund och landsbygd i bakgrunden.

För femte året i rad har Lunds kommun tagit initiativ till en gemensam riskanalys med flera andra samhällsaktörer. Det görs för att säkerställa såväl förebyggande insatser som beredskapen vid eventuella händelser.

– Till sommaren hör dagar på stranden, ett lite lugnare tempo, hoppfullheten inför att börja en ny utbildning eller kanske första sommarjobbet. Till sommaren hör inte bilinbrott, bedrägerier, skadegörelse, knark och stress över framtiden. För att fler ska få en sommar att längta tillbaka till gör vi nu en förstärkning av kommunens samlade trygghetsarbete, säger Rasmus Törnblom, (M) förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Inför årets sommar har Lunds kommun identifierat flera insatser som på olika sätt ska bidra till en tryggare kommun. Som exempel kan nämnas:

  • Lovskola för ungdomar som inte är behöriga till gymnasiet (200 platser finns)
  • Ökad tillsyn och vuxennärvaro med riktade väktarinsatser under sommarmånaderna
  • Fältassistenter samverkar med närliggande kommuners fältassistenter för att fånga upp riskbeteenden hos unga
  • Genomlysning av den fysiska säkerheten i LKP:s samtliga P-hus
  • Informationssatsning för seniorer i syfte att minska bedrägerier
  • Samverkan och stöd för frivillig nattvandring i byarna
  • Insatser och stöd vid konflikter och utsatthet

– Genom vår årliga riskanalys inför sommaren säkerställer vi att vi har tillräckliga resurser och handlingsberedskap för eventuella händelser. Men mycket handlar också om att förebygga. Nu i dagarna kommer exempelvis vårdnadshavare och elever att få ett informationsbrev om bland annat alkohol och droger och vilket stöd i föräldraskapet kommunen kan erbjuda, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

Uppdaterad:

Dela sidan: