Länk till startsidan

Nytt skolsocialt team ska ge barn och föräldrar tidigt stöd för att minska problematisk skolfrånvaro

Att vara närvarande i skolan är viktigt för ungdomars framtid och hälsa. Nu satsar kommunen på ett skolsocialt team på Fäladsgården och Fäladsskolan för att tidigt kunna fånga upp de barn som har problematisk skolfrånvaro eller annat behov av stöd.

Skolsocialt team på Fäladsgården och Fäladsskolan - Ebba Köhler Jakobsson, Adam Bartee, Karl Baker

Teamet drivs som ett tvåårigt projekt för att utforska hur skolan och socialtjänsten kan arbeta tillsammans för att ge lundabarn ännu bättre förutsättningar till en bra skolgång. Genom att samverka tvärprofessionellt är målet att teamet ska bidra till trygghet och ökad närvaro i skolan. Detta gör de genom att erbjuda tidiga och frivilliga insatser till barn och familjer.

– Den stora fördelen är att vi från både skola och socialtjänst kan komma in tidigt och arbeta förebyggande med barn och familjer. Det kan exempelvis handla om en växande skolfrånvaro eller andra tecken på bristande skolanknytning, säger Ebba Köhler Jakobsson, familjebehandlare som är anställd av socialtjänsten och samordnar teamet.

I teamet ingår förutom familjebehandlare även två socialpedagoger, Adam Bartee och Karl Baker som arbetar med elever på mellanstadiet respektive högstadiet för att ge stöd och fånga upp dem som kan behöva teamets stöd. En fungerande skolgång där eleverna utvecklas och mår bra, är en viktig skyddsfaktor. Forskning visar att en fullständig grundskoleutbildning ökar chanserna till vidare studier, deltagande i yrkes- och samhällsliv, god hälsa och välbefinnande genom livet.

– För oss som team handlar det framför allt om att brygga över de mellanrum som annars kan uppstå när skolan gjort allt de kan och det kanske inte är ett problem som socialtjänsten kan ge stöd i ännu. Då kan vi gå in och fånga upp familjen och erbjuda olika insatser utifrån våra professioner, säger Karl Baker, socialpedagog.

Projektet har startats som en del i det arbete som socialtjänsten i Lund driver tillsammans med olika aktörer för att öka antalet tidiga och förebyggande insatser, inför att en ny socialtjänstlag träder i kraft under 2025. Skolsociala team är ett sätt för skolan och socialtjänsten att arbeta tillsammans för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå målen med utbildningen, skapa en lugn och trygg skolmiljö, öka elevers närvaro i skolan och ge stöd för att bryta en ogynnsam utveckling.

– Vi kommer att arbeta nära elevhälsoteamet på skolan för att fånga upp vilka elever vi ska ge stöd till. Tillsammans har vi ett stort batteri av insatser och kompetens som vi ska försöka rikta till rätt elever för att minska frånvaron. Vi kan också hjälpa till att ansöka om mer stöd hos socialtjänsten i de fall då det behövs, berättar Adam Bartee, socialpedagog.

Teamet berättar att det ibland kan bli så att familjen uppfattar att skolan inte gör tillräckligt och tvärtom.

– Ofta är det här föräldrar och barn som kämpar hårt. Det kanske rör sig om att barnet har någon neuropsykiatrisk diagnos eller annan problematik som gör det svårt. Då kan vi gå in och brygga över genom att stötta både familjen och skolan, säger Ebba Köhler Jakobsson.

Läs mer om skolfrånvaro här på lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: