Länk till startsidan

Lunds kommun stödjer grannsamverkan mot brott

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende, polisen och kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden är att göra bostadsområden tryggare för de som bor där och mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Lunds kommun har valt att aktivt ge ekonomiskt stöd till verksamheten under två år.

Skylt med Grannsamverkan på stolpe. I bakgrunden växtlighet.

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende och kunskap om vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunens bostadsområden. Studier visar att risken för bostadsinbrott minskar med 36 procent i grannsamverkansområden, jämfört med 8 procent i kontrollområden.

– Det är viktigt vi har många olika sätt att förebygga brott. Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott och grannsamverkan, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lund kommun.

Utöver att risken för bostadsinbrott minskar, kan även en väl genomförd grannsamverkan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet som bilbrott, skadegörelse och även vissa personbrott.

– När det gäller att förebygga brott är just grannsamverkan en av de metoder som fungerar bäst, säger kommunpolis Joakim Nyberg.

FAKTA Så startar du grannsamverkan mot brott i ditt bostadsområde

Är du intresserad av att starta grannsamverkan i ditt område? Kontakta först dina grannar, och stäm av intresset. Därefter kan ni tillsammans kontakta er kommunpolis, som är behjälplig med uppstarten.

Vill du veta mer om grannsamverkan? Här finns allt du behöver veta:

Samverkan mot brott
Grannsamverkan - Stöldskyddsföreningens webbplats
Grannsamverkan - Brås:s webbplats

Grannsamverkan - polisens arbete
Här finns även kontaktuppgifter om du och dina grannar vill starta ett grannsamverkansområde.

Uppdaterad:

Dela sidan: