Länk till startsidan

Nominera till Lunds kommuns medarbetarpris

Har ditt barn en fantastisk pedagog? Har din anhörig en assistent som alltid gör det där lilla extra? Har du i ditt jobb kontakt med en tjänsteperson som tänker innovativt? Besöker du en verksamhet som jobbar aktivt med jämställdhet och inkludering. Nominera till Lunds kommuns medarbetarpris. Nominera till medarbetarpriset senast 30 juni!

Ett kollage av sex bilder på människor som håller i blommor och diplom. Alla ser glada ut.
Vinnare av medarbetarpriset 2023.

Medarbetarpriserna infördes 2020 för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), Lunds parkerings AB (LKP) samt Visit Lund AB.

Ny priskategori för i år

Medarbetarpriset för jämställdhet och inkludering ges till en grupp, enhet, avdelning eller liknande som uppfyller en eller flera av följande kriterier (utan inbördes prioriteringsordning):

  • Bidragit till att höja kunskapsnivån inom jämställdhet och inkludering
  • Nytänkande och bidragit med ny metoder/arbetssätt i arbetet med jämställdhetsintegrering
  • En förebild i att arbeta förebyggande med aktiva åtgärder mot diskriminering
  • Ökat mångfalden genom ett aktivt inkluderingsarbete, där alla oavsett bakgrund blir sedda och får sin potential tillvaratagen

Priskategorier och kriterier

Totalt delas sex olika priser ut som tar fasta på nyckelorden i visionen; kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

  • Innovation– delas ut till en eller en grupp medarbetare som med mod och nytänkande bidragit med lösningar eller smartare arbetssätt som lett till, eller kan leda till, bättre kvalitet och effektivare verksamhet.
  • Kunskap– delas ut till en eller en grupp medarbetare som är verkliga experter inom sin profession och aktivt delar med sig av sin kunskap för att utveckla andra.
  • Öppenhet– delas ut till en eller en grupp medarbetare som starkt bidragit till ökat samarbete över förvaltnings- och bolagsgränserna och med andra aktörer.
  • Lyssna– delas ut till en eller en grupp medarbetare som nyfiket lyssnar på influenser och tagit in lösningar till Lunds kommun utifrån.
  • Lära – delas ut till årets pedagog som tagit stora steg i sin profession genom att testa nya tankar, lösningar och följa goda exempel som gynnat lärandet i vår kommun.
  • Leda– delas ut till årets ledare, en chef som förenar mod och handlingskraft med att verka tillsammans med andra.

Priser som Lunds kommun delar ut

Nominera dina förslag

Du ökar chansen för att din motivering ska gå långt om du skriver motiveringen tydligt och beskriver vad som uppnåtts och varför, samt kopplar det till de kriterier som finns för respektive pris.

Uppdaterad:

Dela sidan: