Länk till startsidan

Lunds företagsklimat topp tre bland landets största kommuner

Lunds kommun får fortsatt gott betyg av företag när det gäller upplevelsen av det lokala företagsklimatet. Det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning, som är ett delresultat i undersökningen Lokalt företagsklimat.

Konditor Ficard Paul Florian
I Svensk Näringslivs enkätundersökningen får företagare utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen.
  • Det sammanfattande omdömet på det lokala företagsklimatet i Lund ökar i år från betyg 3,51 till 3,55 på skalan 1-6. Detta är en högre ökning än genomsnittet i Sverige.
  • Lund placerar sig på delad tredje plats bland de 15 största kommunerna i landet.
  • Kommunerna i Malmö-Lundregionen landar tillsammans på betyget 3,75. Ett resultat av ett gemensamt engagerat arbete för att tillsammans uppnå Sveriges bästa företagsklimat i vår region.

Jämfört med förra året ökar Lund mest i enkätfrågan ”Tillgång till relevant kompetens”. För att stärka företagsklimatet anser företagen att det behövs mer arbete gällande ”Kortare handläggningstid”, ”Dialog mellan kommunens beslutsfattare och företag” och därefter ”Brottsförebyggande/Trygghetsskapande åtgärder”.

‑ Vi vill rikta ett tack till alla de företag som bidrar med sina synpunkter om det lokala företagsklimatet. Att lyssna in och få feedback är en viktig del i vårt utvecklingsarbete med att skapa en gynnsam miljö för näringslivet, där små som stora företag kan växa och utvecklas på ett hållbart sätt, säger Adam Sandgren, näringslivschef i Lunds kommun.

Ta del av rapporten Företagsklimatet i Lunds kommun 2024

Om kommunens arbete för Lunds näringsliv

Fakta om undersökningen

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företags upplevelser av att driva företag i landets kommuner. Undersökningen ”Lokalt företagsklimat” består av två delar, en enkätundersökningsdel, som offentliggjordes den 21 maj, och en statistisk del som omfattar ett antal statistiska faktorer. Tillsammans utgör dessa ett totalresultat som redovisas i en kommunranking den 25 september.

Enkätundersökningen genomfördes första kvartalet 2024 och besvarades av drygt 30 000 företag i Sverige, primärt medlemmar i Svenskt Näringsliv. 156 lundaföretagare medverkade i enkätundersökningen, varav 98% är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Mer om undersökningen Lokalt företagsklimat

Uppdaterad:

Dela sidan: