Länk till startsidan

Backaprojektet på Vipan går in i slutfasen av sitt treåriga pilotprojekt

Backainitiativet inleddes under 2018 som en fortsättning på Metoo och erbjuder konkreta verktyg för att förebygga sexuella trakasserier i skolan. Backa på Vipan är ett fristående projekt inspirerat av det ursprungliga projektet.

En kvinna i orange topp står lutad mot n träfasad.
Cecilia Svensson är lärare i naturkunskap, kemi och biologi och är en av flera processledare för Backa på Vipan.

Med avstamp i det nationella projektet

Backaprojektet inleddes med en nationell utbildningsturné, där elever, skolledare och annan skolpersonal från flera hundra skolor möttes runt om i Sverige. Under dessa tillfällen erbjöds utbildning och verktyg för att bättre kunna motverka och hantera sexuella kränkningar. Bakom Backainitiativet står bland annat Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Sveriges Skolledarförbund. Backa på Vipan är ett fristående projekt, inspirerat av det nationella projektet.

Vid Skolinspektionens årliga enkätundersökning, framkom det att det fanns elever på Vipan som hade känt sig sexuellt trakasserade och kränkta. Med avstamp i detta har Vipan tillsammans med utbildningsförvaltningen utarbetat ett upplägg som sträcker sig över tre år. Syftet med projektet är att öka tryggheten på skolan. Detta genom att utbilda all personal om normer, sexuella trakasserier, samtycke och relationer men också ge eleverna möjlighet att få nya kunskaper och diskutera dessa ämnen.

Innehållet bygger på diskrimineringsgrunderna

Upplägget består av fyra pass per år med syfte att ge eleverna mer kunskap om bland annat normer, trakasserier/kränkningar, rättigheter och samtycke. De olika teman som passen fokuserar på är kopplade till de fyra diskrimineringsgrunderna: normer och kön, sexuella trakasserier, relationer och samtycke. Dessa teman återkommer varje läsår med repetition och utveckling eller påbyggnad.

Under pandemin stannade projektet av men återupptogs igen 2021. Tre år har snart förflutit och Backaprojektet går under våren in i slutfasen av sin treåriga projektplan.

Eleverna känner sig mindre otrygga

Cecilia Svensson är en av flera processledare vilka har i uppgift att hålla fortbildning i sina respektive arbetslag samt att vara stöd till sina kollegor i arbetet med eleverna. Cecilia poängterar att projektet kommer att leva kvar i undervisningen men att formen för projektet kan komma att ändras inför nästa läsår. Kanske blir det mer integrerat i den ordinarie undervisningen och inte längre som nu, en del av mentorspassen. Det kommer att se olika ut på de olika programmen beroende på de förutsättningar och möjligheter som finns.

En senare undersökning har visat att eleverna känner sig mindre otrygga och att trakasserierna har minskat. Det är dock svårt att säga om det beror på Backaprojektet eller på annat arbete Vipan har gjort kring trygghet.

– Det här är viktiga frågor och ämnen som verkligen engagerar våra elever. Vi vill hålla det levande och det hade varit kul om de andra gymnasieskolorna tog efter och också började arbeta med Backa, säger Cecilia.

Om kränkning, mobbning och säkerhet i skolan

Gymnasieskolan Vipan

Uppdaterad:

Dela sidan: