Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds kommun långt fram när det gäller hemtjänst

Lund hamnar på plats 7 av 290 i undersökningen Hemtjänstindex. Det innebär en förbättring från förra året då Lund hamnade på plats 32.

Enligt undersökningen har vi blivit bättre på att informera på vår webbplats, själva utförandet av hemtjänsten samt utvecklingsarbete. Extra glädjande är att vi hamnade på första plats av alla Sveriges kommuner när det gäller stöd och utveckling.

Detta innefattar bland annat:

  • välfärdsteknik som digitalisering och larm
  • rutiner för samverkan och samarbete med anhöriga
  • rutiner för säker vård och omsorg

Vi kommer nu att analysera resultaten och titta på vilka delar vi kan utveckla ytterligare.

Hemtjänstindex sammanställer kvaliteten på hemtjänsten i alla Sveriges kommuner. Undersökningen väger samman alla relevanta befintliga mätningar från till exempel Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Bakom undersökningen står SPF Seniorerna.

Uppdaterad:

Dela sidan: