Länk till startsidan

Den upplevda tryggheten i Lunds kommun ökar

Lunds kommun har som mål att vara Sveriges tryggaste kommun. Årets trygghetsundersökning visar att kommunen är på god väg dit. Jämfört med förra året är resultatet tydligt bättre för Lunds kommun som helhet.

Bland hustaken i den tätt bebyggda staden sticker två spetsiga kyrktorn upp.

– Årets trygghetsindex på 1,41 är det bästa vi haft på flera år. För oss som ständigt jobbar med att skapa ett tryggt Lund är detta mycket glädjande. Trygghetsundersökningen är ett viktigt verktyg för oss och en bra modell för att lyssna på hur medborgarna upplever tryggheten i sina närområden, säger lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije.

Lunds trygghetsindex står sig väl i konkurrens med andra jämförbara kommuner i polisregion Syd. Polisen i Lund tillsammans med Lunds kommun och andra samverkansaktörer kommer att fortsätta arbetet för att befästa Lund som en av polisregion Syds och Sveriges tryggaste kommuner.

Invånarnas trygghet i fokus

– Med ett nära och målinriktat samarbete med polisen, universitetet och civilsamhället är vi tydligt på rätt väg. Det resultat vi nu ser är en rejäl ökning av tryggheten. När vi i det dagliga arbetet sätter lundabornas trygghet i fokus gör det skillnad i praktiken, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Arbetet med att ta fram fler trygghetsskapande åtgärder har synts under hela året i Lunds kommun. Inte minst nu under hösten. Bland annat har flera insatser runt Bankgatan och Botulfsplatsen satts in för att få bort droger och annan kriminalitet. Området för de kommunala ordningsvakterna i centrala Lund har utökats och snart börjar de första trygghetsvärdarna arbetet i Södra Sandby.

– Jag är väldigt glad att lundabornas trygghet ökar och att vårt arbete gett resultat. Vi ska nu fördjupa oss i vad resultatet i årets mätning visar, för att kunna skapa rätt åtgärder och därmed ytterligare stärka lundabornas upplevelse av trygghet, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

Fakta lokalpolisområde Lund

  • Svarsfrekvens: 55 procent
  • Antal inkomna svar: 1 960
  • Totalindex: 1,41 (2022: 1,73)

Resultatbilder och fler kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten ”Resultat trygghetsundersökning 2023 – lokalpolisområde Lund”

Förklaring av index

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”.

Uppdaterad:

Dela sidan: