Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Klimat, AI och innovation på agendan under EU Days Lund

Den 14-15 november arrangeras EU Days Lund för tredje året i rad. Det blir dialog och utbyte av idéer om grön omställning, artificiell intelligens, demokrati och en rad andra framtidsfrågor för både EU och Sverige. Hur regionen och Lund ska bidra till utvecklingen i Europa är också i fokus.

Lunds stadshall lyser varmt en sommarkväll

– Det är på lokal nivå som innovationer skapas, nya lösningar på klimatförändringar utvecklas i samverkan och där ukrainska flyktingar välkomnas och integreras i samhället. Det är därför viktigt att vi agerar lokalt för att väcka liv i samtalet om Europa. Genom EU Days vill Lund skapa en mötesplats för dessa samtal, säger Rasmus Törnblom (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Lund.

Nätverkande och kunskapsutbyte

EU Days Lund 2023 arrangeras av Lunds kommun, Lunds universitet, EU-kommissionens representation i Sverige och Europa Direkt Lund i samarbete med ett flertal medarrangörer. Mötesplatsen vänder sig till offentlig sektor, näringsliv, akademi, EU:s institutioner, studenter och allmänhet för nätverkande och kunskapsutbyte. Teman som lyfts är bland annat EU:s tillväxtpolitik, den gröna och digitala omställningen, ett motståndskraftigt Europa, artificiell intelligens och demokratins framtid, europeisk säkerhetspolitik, Sveriges roll i EU och Lunds roll som en innovationshubb i Europa.

Kristina Eneroth, vicerektor Lunds universitet, tycker att EU-dagarna är ett utmärkt sätt för gemensamma aktörer i kommunen och regionen att tillsammans med medborgarna koppla upp sig mot politiken och framtidsfrågorna i EU.

– Lunds universitet är en stor aktör i det innovationsekosystem som finns i och runt om Lund och där svaren söks på flera av de stora frågorna kring exempelvis hållbarhet och grön och digital omställning. Innovationskapacitet och konkurrenskraft är avgörande för att inte bara delta i utan också kunna leda utvecklingen inom viktiga omställningsområden och EU-dagarna belyser våra gemensamma möjligheter till detta, säger hon.

Deltagare från forskning, näringsliv, media och politik

På årets konferens deltar nuvarande och tidigare kommissionärer och ambassadörer, statssekreterare, näringslivsrepresentanter, ledarskribenter, Europaparlamentariker, forskare och andra experter.

– EU Days Lund är ett utmärkt tillfälle att byta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter några månader innan EU-valet. Vi kommer bland annat att tala om hur vi tillsammans snabbar på den gröna omställningen, står upp för europeiska värderingar och stärker vår konkurrenskraft, säger Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Mötesplatsen är kostnadsfri, anmälan görs på www.lund.se/eudays.

Fakta EU Days Lund

  • EU Days Lund arrangeras den 14-15 november i Stadshallen.
  • Program och anmälan: http://www.lund.se/eudays
  • Arrangörer är Lunds kommun, Lunds universitet, EU-kommissionens representation i Sverige och Europa Direkt Lund.
  • Medarrangörer är Europaparlamentet, SIEPS, Mobile Heights, Clusters of Sweden, Centrum för Europaforskning, Kommerskollegium, och SLU Future Food (Sveriges Lantbruksuniversitet).
  • EU Days Lund genomförs av Visit Lund på uppdrag av huvudarrangörerna.
  • EU Days Lund kan följas digitalt via hemsidan www.lund.se/eudays.
  • Programmet är på engelska.

Uppdaterad:

Dela sidan: