Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Många lundaföräldrar tar del av digital skilsmässohjälp

Sedan början av hösten kan föräldrar i Lunds kommun som separerar få digital hjälp med att stärka samarbetet kring barnen – och ställa konflikterna åt sidan. Redan nu är det 140 föräldrar som börjat använda verktyget.

Varje år är det mer än tusen par i Lund som bestämmer sig för att separera eller skilja sig. De allra flesta skiljs åt på ett bra sätt, men i vissa fall leder separationen till utdragna konflikter där barnen kommer i kläm. Redan nu har 140 föräldrar kommit igång med att använda SES, som ger ett lättillgängligt stöd vid separation.

– Vi vet att föräldrar vill sina barns bästa, men ibland tar känslor som har med separationen att göra över. Därför är det väldigt positivt att se att det redan är så pass många föräldrar som börjat använda verktyget, säger Tommy Persson, enhetschef vid familjerätten i Lunds kommun.

SES har utvecklats av forskare i Danmark. Den svenska versionen har tagits fram i samarbete med Helsingborgs stad. Verktyget är gratis och går att använda anonymt. Användaren kan logga in med surfplatta, dator eller mobil – under dygnets alla timmar.

Erfarenheterna har varit positiva bland användarna.

– Resultaten av utvärderingar visar att föräldrar som använt SES har lägre stress, depression, ångest och sjukfrånvaro från jobbet. Verktyget sparar mycket lidande och ger stor samhällsnytta, säger Tommy Persson.

SES erbjuds på svenska, arabiska och engelska.

Fakta

SES, Samarbete efter skilsmässa, är ett digitalt, interaktivt verktyg som ger stöd till separerade föräldrar att i att stärka samarbetet kring barnen. SES är evidensbaserat, utvärderat och ger ett digitalt stöd som dokumenterat ger resultat i form av att depression, stress, sjukskrivningsdagar minskar och att den fysiska och psykiska hälsan förbättras.

SES utvecklades i Danmark, baserat på forskning vid Köpenhamns universitet. Den svenska versionen är framtagen i samarbete med Helsingborgs stad och används av en rad svenska kommuner.

Du kan läsa mer om SES på lund.se/ses

Uppdaterad:

Dela sidan: