Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sammanslagning av förskolor föreslås som lösning på krympande barnkullar

Enligt prognoser kommer antalet barn i förskoleålder i Lunds kommun att minska de kommande åren. Det leder till ett växande överskott av platser i våra förskolor. Därför har barn- och skolförvaltningen tagit fram förslag på att flytta fyra förskolors verksamhet, där antalet barn är litet och få står i kö, så att de blir en del av andra förskolor i närområdet.

De förändringar som föreslås nu är

  • Verksamheten med barn och personal på förskolan Uarda föreslås flytta till Blåklintens förskola sommaren/hösten 2024.
  • Verksamheten med barn och personal på förskolan Regnbågen föreslås flytta till Ormen Långe förskola sommaren/hösten 2024.
  • Verksamheten med barn och personal på förskolan Mammuten föreslås flytta till Hedenhös förskola sommaren/hösten 2024.
  • Verksamheten med barn och personal på förskolan Rida Ranka föreslås flytta till Lönneberga förskola sommaren/hösten 2024.

Vad händer nu?

I februari 2024 kommer politikerna i barn- och skolnämnden att behandla de fyra förslagen till förändringar för de berörda förskolorna. Fram till dess samlas synpunkter in från personal, vårdnadshavare och barn genom bland annat möten på skolorna och digitala utskick. Vårdnadshavare erbjuds möjlighet att komma med synpunkter vid föräldramöten och i samtal med rektor.

Bakgrund till de föreslagna förändringarna

Varje år granskar förvaltningen behoven och de förutsättningar som finns för varje förskola, allt för att skapa en hållbar, trygg, likvärdig och högkvalitativ förskolemiljö för alla barn i Lunds kommun. Genom att slå ihop förskolor ser barn- och skolförvaltningen bättre möjligheter att kunna fortsätta erbjuda förskolor med hög kvalitet även med minskade barnkullar.

Uppdaterad:

Dela sidan: