Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

De vinner medarbetarpriserna

I år lämnades 131 nomineringar, från medborgare och medarbetare, in till Lunds kommuns medarbetarpris. Idag har vinnarna överraskats på sina arbetsplatser.

Priserna delas ut varje år och pristagarna kan vara en person eller en grupp anställda i Lunds kommun eller de helägda bolagen. Priset tar fasta på nyckelorden i visionen: kunskap, innovation och öppenhet och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

Vinnare 2023

Leda

En man håller i en stor check med texten "Vinnare medarbetarpris Leda" och en blombukett.

Rickard Persson, enhetschef idrottsservice, kultur- och fritidsförvaltningen

Rickard leder sin enhet med mod och ett tydligt ledarskap. Han jobbar aktivt med att skapa en kultur med personal och besökare i fokus. Med en tydlig målbild och ett öppet och hälsofrämjande arbetssätt samlar han medarbetarna. Under året har han dessutom som tillförordnad badchef förflyttat badenheten i en mycket positiv riktning.

Lära

Suzana Jareman, lärare Svaleboskolan

Suzana gör allt för sina elever och möter dem utifrån sina individuella behov. Hon jobbar med hjälpmedel för att elever ska klara sin skolgång och testar ständigt nya lärosätt. Barn som inte kan vara i skolan har deltagit på lektionerna med hjälp av en robot. Hon har lyckats med att inspirera till ökad läsning – klassen har läst flest böcker i Sverige bland årskurs 3.

Lyssna

Sara Liljenberg, projektledare Lundafastigheter, serviceförvaltningen

Inför Stenröse särskolas flytt till permanenta lokaler tog Sara initiativet att skapa förutsättningar för eleverna att få sina åsikter och behov hörda. Hon samlade barnrättsstrateg, arkitekter och skolpersonal som tillsammans fick lyssna, observera och interagera med eleverna för att skapa den bästa lärmiljön för dem. Saras initiativ har lett till att det nu finns stödmaterial för dialog med elever i anpassad skola till framtida projekt.

Innovation

E-hemvård, vård- och omsorgsförvaltningen

E-hemvården har med mod och nytänkande bidragit med smartare arbetssätt som lett till högre kvalitet och effektivare verksamhet. Tillsammans har de byggt upp ett nytt hemvårdsområde som arbetar med videosamtal för att utföra insatser tillsammans med brukarna. Teamet har alltid målgruppen i fokus för att brukarna ska känna trygghet, flexibilitet och inte minst självständighet.

Öppenhet

Marcus Karlsson och Louise Callmer, gymnasielärare på Katedralskolan, utbildningsförvaltningen

Marcus och Louise har genom ett mångårigt samarbete med externa aktörer skapat rika möjligheter till lärande både för elever och allmänheten. Genom olika utställningar och det återkommande evenemanget Lunds historiedagar förmedlar de historia på ett levande och underhållande vis. Genom att se möjligheter till samarbete kopplar de undervisningen till ett samtida samhälle.

Kunskap

Annika Henning, pressansvarig kommunikationsstrateg, kommunkontoret

På ett enastående sätt kombinerar Annika sina erfarenheter från sitt nuvarande jobb som pressansvarig med sitt mångåriga förflutna som journalist. Med stort lugn och ett smittande engagemang ger hon medarbetare i hela kommunorganisationen stöd, råd och vägledning i tuffa situationer. Alltid med kommunens och lundabornas bästa för ögonen.

Uppdaterad:

Dela sidan: