Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

F-ACT-arbete har nominerats till ett europeiskt pris i socialt arbete

Det är inte varje dag en av kommunens verksamheter har möjlighet att vinna ett europeiskt pris. Därför är vi väldigt stolta över att socialtjänstens sätt att ge flexibelt stöd till lundabor med en psykisk funktionsnedsättning i samverkan med psykiatrin inom Region Skåne, inom arbetet med Flexible Assertive Community Treatment (F-ACT), har nominerats till ett europeiskt pris inom socialt arbete.

F-ACT-arbete har nominerats till ett europeiskt pris i socialt arbete, på bilden syns medarbetarna i arbetsgruppen

Varje år uppmärksammar European Social Services Awards (ESSA) särskilda insatser inom socialt arbete för att sätta ljuset på nya angreppssätt och det extraordinära arbete som görs av socialarbetare, offentliga organisationer, finansiärer, vårdgivare och andra som arbetar med socialtjänst. Detta är det enda europeiska priset som delas ut inom socialtjänstområdet och det delas ut i ett antal olika kategorier. F-ACT-arbetet har nominerats i kategorin samarbete.

– Vi är så stolta över att F-ACT-arbetet har blivit nominerade till ett så fint pris. Det är ett resultat av hårt arbete, innovation och stort engagemang hos medarbetarna både hos oss inom socialtjänsten i mellersta Skåne och inom regionen, säger Anna Burston, verksamhetschef för socialpsykiatrin i Lunds kommun.

Startade som ett pilotprojekt

Arbetet med F-ACT startades för fyra år sedan som ett pilotprojekt i samarbete med Region Skåne för att undersöka om vi på detta sätt kunde ge ett bättre stöd till de brukare som vill bo kvar hemma, men där boendestödet inte helt räcker till. Nu har arbetet permanentats och blivit ett strukturerat sätt att ge stöd till de lundabor som har en samsjuklighet, med exempelvis både beroendeproblematik, ätstörningar, självskadebeteende och en allmänpsykiatrisk diagnos.

Gynnar brukaren till 100 procent

– Det är helt fantastiskt att se hur vårt arbete inom F-ACT gynnar våra brukares mående. Det gör skillnad genom att bromsa insjuknandet i tid, eftersom vi har en tätare dialog både med brukaren och med kollegorna inom regionen. Dialogen gynnar brukaren till 100 procent. Individen har möjlighet att flagga för risker vi annars inte hade sett, vilket gör att vi kan agera på studs för att undvika inläggning eller ett kraftigt försämrat mående, berättar Camilla Ersgården som är pedagogisk samordnare och en del av teamet som arbetar med F-ACT.

Rösta på nominerade bidrag

Nomineringarna offentliggjordes den 12 oktober och nu är det upp till alla som vill att rösta på det bidrag man anser förtjänar priset. Röstningen är öppen till och med den 4 november och priset delas sedan ut den 16 november vid prisceremonin som i år hålls i Zagreb.
Gå gärna in och stötta oss med din röst!

Om F-ACT

F-ACT står för Flexible Assertive Community Treatment. Metoden utvecklades i Holland och innebär att arbeta samverkansinriktat mellan kommunen och regionen, kring de individer som periodvis behöver mycket stöd och behandling. Målet är att arbeta förebyggande i hemmamiljö för att undvika att dessa personer blir inlagda i slutenvård eller att kommunen får köpa in externa vårdplatser.

Uppdaterad:

Dela sidan: