Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Studenter diskuterar EU:s riktning framåt

Den 13 september höll Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, det årliga linjetalet, State of the European Union. Europa Direkt Lund höll tillsammans med två andra Europa Direkt kontor i Skåne ett event för att väcka diskussion och tankar bland gymnasieelever och studenter.

Sal med åhörare.

För sista gången under sin nuvarande mandatperiod (2019–2024) var allas blickar på Ursula von der Leyen. Med avstamp från det gånga året, utstakades nya prioriteringar för det framtida året i det traditionella linjetalet

Talet om tillståndet i Unionen

Talet gav en inblick i vilka frågor som kommissionen kommer prioritera under det kommande året. De frågor eller ämnen som lyftes, eller inte lyftes, gav en fingervisning till alla utanför maktens korridorer om vart vi är på väg. Von der Leyen underströk vikten av enighet inom unionen i en tid av osäkerhet. Det var stora frågor som von der Leyen berörde under en timme, till exempel kriget i Ukraina, AI, klimat och hållbarhet, innovation, migration och transatlantiska relationer och globala marknaden bara för att nämna några.

Ungdomar i fokus

Med det kommande EU-valet som kuliss, började von der Leyen timmen med att tala direkt till unionens unga, förstagångsväljarna. Vikten av att ungdomar får ökad kunskap om EU:s framtid, som de är en del av att skapa, tog Europa Direkt kontoren i Lund, Sydskåne samt Skåne Nordväst fasta på. Fyra skolor bjöds in för att lyssna på talet samt ställa efterföljande frågor och funderingar till EU-experten Michel Anderlini, doktorand i globala politiska studier, vid Malmö Universitet. Borgarskolan i Malmö var en av dessa och de fick även besök av Sydsvenskan som rapporterade om eventet. Europa Direkt Lund deltog hos Malmö Universitet, tillsammans med ca 70 internationella studenter från kandidatprogrammet i europastudier.

Två killar står med varsin EU-flagga i handen.
Meho Ikanovic och Olof Kronberg studenter på Europaprogrammet, Malmö Universitet.

Malmöstudenters tankar om linjetalet 

Vi tog möjligheten i akt att intervjua två av studenterna på Malmö Universitet, Meho Ikanovic och Olof Kronberg. 

Något som båda studenterna tog upp som särskilt intressant var att Kinas statsstöd till elbilar nämndes i talet. Olof reagerade på att von der Leyen så öppet visade sitt ogillande mot Kinas manipulering av den europeiska elbilsmarknaden.

– Jag var förvånad att hon nämnde att man ville “arbeta bort” Kinas subventioner på elbilsmarknaden flera gånger, säger Olof.

Frågan om klimatet och miljön var något som nämndes i talet, von der Leyen lyfte framförallt vindkraft som unionens framtida energiförsörjningskälla.

– Det var extra intressant att hon fokuserade fantastiskt mycket på miljövänliga resurser men uteslöt kärnkraftverken. Speciellt med tanke på Sveriges position i nuläget, säger Olof.

Vidare, när vi frågade om det var något som fattades i talet, svarade Meho att von der Leyen kunde ha tryckt mer på det som snart blir västra Balkan, med Turkiet i spetsen, och deras ansökan att bli medlemsstater i EU. Det känns som det har varit i ansökningsprocessen i flera år nu säger Meho.

– Speciellt i och med Sveriges ansökan till Nato också, där Turkiet spelar en avgörande roll. Det hade varit intressant att höra mer om det, säger Meho.

Både Meho och Olof säger att de kommer ta upp talet med sina vänner och familj. Meho påpekar även det faktum att von der Leyen sa att EU uppnått 90 procent av de politiska riktlinjerna som sattes 2019. Det var något som stack ut för Meho.

– Jag kommer definitivt ta upp det vi har diskuterat här, där hemma, säger Olof. Jag kommer även nämna att talet var väldigt Europa-centrerat. Von der Leyen pratar ju utifrån Europas intressen, men det gav ändå en känsla av nationalistiska perspektiv. Det är ovant att höra så mycket “vi är bra” och “vi är starka”, det är inte riktigt så vi talar i svensk politik.

Föreläsning med flera deltagare i en sal med storskärm.
Från eventet på Malmö Universitet.

Ett år kvar till valet

Nästa år blir det inget linjetal, eftersom det är EU-val i juni 2024. Många kommer då för första gången att få rösta. Nästa gång vi får höra ett linjetal är det med en ny kommission och potentiellt en ny ordförande.

Uppdaterad:

Dela sidan: