Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

”Familjehemmen är vardagshjältar som bidrar till att bygga ett hållbart samhälle”

I Lund råder det brist på familjehem, precis som i många andra svenska kommuner. Ett 60-tal lundabarn är idag placerade i familjehem. Siffran har ökat de senaste åren, till följd av att fler barn och familjer behöver socialtjänstens stöd.

Beatrice Hogea och Marie Johansson arbetar med att rekrytera fler familjehem och jourhem till Lunds kommun.

Beatrice Hogea, enhetschef och Marie Johansson, familjehemssekreterare har arbetat i många år med familjehemsvård inom socialtjänsten. De berättar att det finns ett ständigt behov att få in fler familjehem. Inte minst för att kunna göra en bra matchning med de behov barnen har.

– Vi arbetar ständigt med att matcha barnens behov med de familjehem vi har. Familjen kanske helst tar emot barn i en viss ålder eller så har barnen behov av en viss miljö eller förutsättningar, berättar Beatice Hogea, enhetschef för familjehemsenheten.

När en familj anmäler intresse av att bli familjehem så startas en utredning där en familjehemssekreterare lär känna familjen för att se om de har rätt förutsättningar för att kunna bli familjehem. Utredningen tar ett par månader och innebär även att man tar utdrag ur belastningsregister och liknande.

– Det ställs en hel del krav på våra familjehem, inte minst för att barnen som placeras ofta kan ha komplexa behov. Det är viktigt att samarbetet mellan de biologiska föräldrarna och familjehemmet fungerar. Vi som är familjehemssekreterare finns där och stöttar både familjerna och barnen, utifrån de behov som finns, berättar Marie Johansson, familjehemssekreterare.

För att rusta familjehemmen på rätt sätt erbjuder familjehemsenheten stöd och utbildningar.

– Vi fyller på våra familjehem med den kunskap de behöver. Som familjehem blir du aldrig färdig utan är alltid i utveckling, vilket gör att vi utbildar och ger stöd utifrån de behov som finns, säger Marie Johansson.

För att kunna möta det ökande behovet av familjehem annonserar kommunen regelbundet i sociala medier och andra kanaler för att nå ut till fler familjer.

– Vi vill själva ha direktkontakten med våra familjehem, utan mellanhänder. Det är viktigt för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. Det händer att vi även behöver använda oss av konsulentstödda familjehem, men det gör vi bara i undantagsfall, säger Beatrice Hogea.

Nu hoppas Marie och Beatrice att fler ska vilja bli familjehem och bidra till att ett barn eller en ungdom får en trygg uppväxt.

– Familjehemmen är vardagshjältar som hjälper socialtjänsten att bygga ett hållbart samhälle, säger Beatrice Hogea.

Läs mer om hur det är att vara familjehem här.

Uppdaterad:

Dela sidan: