Länk till startsidan

Fler föräldrautbildningar ger positiva effekter på barns välmående

Att vara en bra mamma eller pappa är alla föräldrars önskan. Socialtjänsten i Lund erbjuder sedan många år tillbaka förebyggande föräldrautbildningar och stöd till föräldrar som upplever utmaningar i sitt föräldraskap. Det kan handla om allt från att syskon bråkar, oro över att ha ett krävande barn eller osäkerhet kring vilka strider man ska ta.

Medarbetare från barn- och skolförvaltningen utbildas till gruppledare i föräldrautbildningen ABC.

För att kunna nå ut till så många föräldrar som möjligt i kommunen, samarbetar socialtjänsten med skolförvaltningarna på flera olika sätt. Bland annat görs gemensamma informationsutskick ett par gånger per år då både skolpersonal och föräldrar får en uppdatering om vilka föräldrautbildningar som är på gång att starta. Linda Bårström, som är en av de familjebehandlare inom socialtjänsten som samordnar föräldrautbildningarna, berättar att det direkt påverkar antalet deltagare.

– Samma dag som informationen går ut via skolornas kanaler till föräldrarna så rasslar det till, så har vi genast ett 50-tal föräldrar i kö. Utskicken ger en påminnelse till föräldrarna – vi har hört från flera att ”nu kom den där informationen igen så nu hör jag av mig”.

Numera är det drygt 200 föräldrar som går föräldrautbildningen ABC, alla barn i centrum, varje år och den erbjuds till föräldrar som har både yngre barn och tonåringar hemma. Utbildningen erbjuds även på engelska och arabiska. Statistik visar att det i Lund är fler pappor än snittet som deltar i föräldrautbildningar – drygt 40 procent.

– Vår samverkan ger vinster på så många plan. Forskning visar att föräldrautbildningar ger positiva effekter på den upplevda föräldraförmågan och barnens välmående, berättar Linda Bårström.

För att kunna nå ut till ännu fler föräldrar startades för ett par år sedan ett samarbete mellan socialtjänsten och elevhälsoteamen. Kuratorer och andra medarbetare på skolorna erbjöds att själva få bli gruppledare i ABC.

– ABC är en generell metod som alla föräldrar har nytta av att ta del av. Skolpersonalen har lättare att nå en större bredd av föräldrar – vi når längre genom att samverka. Dessutom kan det vara en poäng att gå utbildningen på ditt barns skola och vara med i en grupp där, säger Roeshan Reddy, familjebehandlare inom socialtjänsten.

Nu har ett knappt 20-tal medarbetare inom framförallt grundskolornas elevhälsoteam utbildats till gruppledare i ABC. Josefin Håkansson är skolkurator på Gunnesbo grundskola och Hubertusgården och en av dem som både utbildat sig och sett effekterna av att genomföra utbildningar ute på skolorna.

– Det finns ett stort intresse bland föräldrar att delta i grupperna som hålls på skolorna och vi har fått mycket positiv feedback. En förälder sa till och med att hon tyckte att ABC skulle vara obligatoriskt för alla föräldrar. Man märker också att samtalet föräldrarna emellan fortsätter även efter ABC-gruppens avslut, vilket är möjligt tack vare att de ofta bor och rör sig i samma område, berättar Josefin.

Läs gärna mer om de föräldrautbildningar och stöd som finns här.

Uppdaterad:

Dela sidan: