Länk till startsidan

Ny e-tjänst kommer att förenkla ansökan om specialkost

Tre berörda nämnder har gett sitt klartecken – nu fortsätter arbetet med att införa nya och förbättrade rutiner för specialkost och anpassade måltider i Lunds kommun. Med den nya rutinen garanteras att alla, som anmäler behov, får en likvärdig bedömning oavsett vilken skola eleven går på.

Den nya rutinen börjar gälla i augusti 2024 och omfattar alla kommunala skolor från förskoleklass och uppåt. Innan dess planeras en rad aktiviteter som ska underlätta införandet, exempelvis en genomgång av samtliga inlämnade intyg för specialkost och anpassad måltid. Handläggningen kommer genom den nya rutinen att hanteras av serviceförvaltningen genom Måltidsservice.

Med den nya rutinen införs även en ny e-tjänst, som öppnar den 2 maj. Förhoppningen är att den ska minska pappershanteringen av intyg och blanketter, göra det smidigare för vårdnadshavare att anmäla behov och samtidigt förenkla hanteringen av specialkost och anpassade måltider i skolköken.

Uppdaterad:

Dela sidan: