Länk till startsidan

Nu gör vi Lunds centrum ännu tryggare

Lund är redan en av landets tryggaste kommuner, och har satt som mål att bli tryggast av alla. Men det finns platser som invånare upplever som otrygga vissa tider på dygnet.

En del av problemet är kopplat till narkotikabruk och försäljning av droger. Bankgatan och Botulfsplatsen är två platser som sticker ut, både i polisens kartläggningar och i genomförda trygghetsundersökningar. Som en del i ett större projekt förstärker Lunds kommun och lokalpolisområde Lund sin platssamverkan på Bankgatan och Botulfsplatsen under perioden september och december 2023. Högre polisiär närvaro, socialt arbete och förstärkt nattvandring är exempel på insatser för att göra platserna ännu tryggare.

Bankgatan i Centrala Lund en sensommardag.

Vi vill ha ditt engagemang

Ditt engagemang är viktigt och vi vädjar därför till dig att lämna information om du upplever oro, eller har en misstanke om brott på Bankgatan och Botulfsplatsen. Att meddela att någon far illa, en skadegörelse eller misstanke om droger visar att du bryr dig.

Tillsammans skapar vi ett ännu tryggare Lunds centrum. Tack för din hjälp!

Här kan du lämna information och anmäla

Misstänker du drogförsäljning eller andra brott?

Meddela dina misstankar på polisens webbplats

Oroar du dig för en Lundabo?

Uppfattar du att en medmänniska på gatan behöver stöd? Kontakta socialtjänstens uppsökande verksamhet som hjälper människor över 18 år.
Uppsökande socialarbetare

Oroar du dig för ett barn?

Handlar det om ett barn eller ungdom under 18 år som du tror far illa? Kanske är det du själv eller en vän? Kontakta socialtjänsten.

Misstanke om att ett barn far illa

Ser du skadegörelse eller upplever utemiljön som otrygg?

Om du vill anmäla att något är fel eller trasigt i utemiljön kan du anmäla det på vår webbplats.

Felanmälan trafik, parker och utemiljö

Finns det annat som kan öka tryggheten?

Vill du förmedla något annat som skulle öka din trygghet i Lunds stadskärna? Kontakta medborgarcenter så hjälper vi dig att hamna rätt.
Kontakta medborgarcenter

Tack för din hjälp!

Om projektet

Initiativet är en del i ett större projekt, där Lunds kommun och lokalpolisområde Lund samarbetar med Länsstyrelsen Skåne och ytterligare fem skånska kommuner. Vårt lokala projekt i Lund syftar till att stävja brottslighet samt göra de utpekade platserna trygga och attraktiva för alla, dygnet runt.

Läs mer om vårt brottsförebyggande arbete:
Brottsförebyggande arbete i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan: