Länk till startsidan

Naturskolans nyhetesbrev september

September 2023

Vårt nya uppdrag – Bebyggd miljö

Sedan augusti arbetar vi på Naturskolan med vårt utökade uppdrag Bebyggd miljö. Genom att aktivt interagera med den byggda miljön får barn och elever inte bara praktiska upplevelser av rum och platser, utan också möjligheter att koppla teoretiska kunskaper till dessa miljöer, som bidrar till att fördjupa deras förståelse för sambandet mellan människor och platser, ekologi och kultur. Därför är lärandet om den byggda miljön ämnesövergripande och relevant för både förskolan, grundskolan och gymnasiet. Vi kommer att utforma innehållet och riktningen på uppdraget i dialog med andra förvaltningar i kommunen och med skolledare och pedagoger på våra förskolor och skolor.

Vi har fått en ny kollega – Erik Hildorsson

Som en del av nya uppdraget har Erik Hildorsson börjat hos oss. Erik är arkitekt och har examen från LTH i Lund. Han har tidigare arbetat med gestaltning av bostadsbebyggelse med tillhörande gaturum och torg samt skolor och andra offentliga miljöer. Erik brinner för barn och ungas delaktighet i skapandet och omformandet av våra byggda miljöer. Med sin erfarenhet som praktiserande arkitekt kommer Erik att berika vår nuvarande verksamhet samt bidra med nya perspektiv. På Naturskolan kommer han att arbeta med samskapande processer tillsammans med lärare och elever.

En bild på en person som står med händerna bakom ryggen och grönt lövverk i bakgrunden..
Erik Hildorsson

Två extraerbjudanden i höst på tema Bebyggd miljö

Ta chansen att tillsammans med Erik utforska den gemensamma bebyggda miljön, och bli inspirerad till att integrera den urbana miljön i lärandet.

Erbjudande 1: Arkitekturvandring

Gå på en arkitekturvandring i närområdet med fokus på lärande i den bebyggda miljön.

Målgrupp: Pedagoger i både förskola och skola

Var & När: 10 oktober i Lund, kl. 14.00-16.30 eller 18 oktober i Dalby kl. 14.00-16.30. Först till kvarn!

Erbjudande 2: Gårdsvandring

Utforska, förstå och forma din skol- eller förskolegård tillsammans en arkitekt.

Målgrupp: Barn och elever

Var: Er förskole- eller skolgård

När: Kontakta oss för att boka in tid

Läs mer om respektive erbjudande samt anmäl dig eller din klass här.

Årets vinnare i Solrostävlingen är förskolan Ormen Långe

Vi säger grattis till Ormen Långe som är årets vinnare med en solros som mäter den höga höjden 288 cm. Förskolan Källbyängar kom tvåa med en 249 cm hög solros och Dressinens förskola kom trea med en solros på 223 cm. Tack till alla som deltagit i årets tävling, hoppas att ni har haft kul samtidigt som både barn och personal har lärt sig något.

Se slutställningen här

En bild på flera höga solrosor framför en byggnad.
Ormen Långes vinnarbidrag

Månadens uteklassrum – Folkparken

Folkparken kan delas upp i olika delar. Här finns många gröna rum där man kan samlas, rum som inspirerar till upplevelser och lugna övningar. Här finns också en damm. Här finns de stora öppna områdena och många stora vackra träd. Som alltid i våra gamla parker är det träden som fascinerar mest. Folkparken är lämplig att besöka alla årstider.

Gå till Uteklassrum Folkparken

En förmiddag hos Påskagänget i Dalby

Rektorn på Påskagängets skola hade innan sommaren beställt fortbildning för hela kollegiet kring deras läsårstema som de bestämt ska vara de fyra elementen. Förmiddagen var fylld av aktiviteter kopplade till Lgr22. Med hjälp av bland annat cykelpumpar, stormkök, luppar, marshmallows och rep fick deltagarna ställa hypoteser och tillämpa det naturvetenskapliga arbetssättet kring jord, vatten, luft och eld. Det blev många aha-upplevelser och mycket skratt, precis som det ska vara när man går på fortbildning med Naturskolan i Lund. En deltagare sammanfattade sin förmiddag så här på uppdraget en mening per element:

Jord – Jag känner mig inspirerad och full av idéer efter denna förmiddag.

Vatten – Väl förberedda och inspirerande naturpedagoger med.

Luft – Lärorika aktiviteter i trevligt sällskap.

Eld – Engagemang.

Önskar du beställa fortbildning till ditt arbetslag? Kontakta oss på naturskolan@lund.se

En bild av två människor som sitter på knä framför en vit duk med jordprover och luppar.
Fortbildningsdag för Påskagängets skola

Få in mer om avfall, återvinning och miljö i din undervisning

I Lunds kommun arbetar ett flertal aktörer med avfall och återvinning. Det finns flera sätt att få in avfall och återvinning i din undervisning, till exempel genom Sysavs material, Natur- och miljöboken och en utställning om sopsugen på Brunnshög.

Ta del av material och erbjudanden på Inloggad

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Ungefär en gång i månaden under läsåret skickar vi ut ett nyhetsbrev med erbjudanden från Naturskolan, nyheter på området naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling, med mera. Alla är välkomna att bli prenumeranter. Skicka ett e-post till oss där du anger namn, arbetsplats och ort. Skriv Anmälan nyhetsbrev i ämnesraden.

Skicka till: naturskolan@lund.se

Läs mer om Naturskolan

Uppdaterad:

Dela sidan: