Länk till startsidan

Nu vill vi få dina synpunkter på biosfärområdet Storkriket

Storkriket är på god väg att bli utsett till Sveriges åttonde biosfärområde av FN:s organ Unesco. Nu finns ett förslag till slutansökan till Unesco, som beskriver och motiverar hur Storkriket kan ta en ledande roll i en hållbar utveckling av området. Från den 1 september till den 31 oktober har alla som vill – allmänhet, näringsliv, föreningar, organisationer och myndigheter – möjlighet att tycka till om förslaget.

En stork med utsträckta vingar på en äng.

Biosfärområden utses av FN:s organ Unesco och kan ses som samverkansarenor för vetenskap, praktik och samhällsutveckling, där fokus ligger på ett hållbart samspel mellan människa och natur. Storkriket, som sträcker sig över kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv, har med sina unika geologiska förutsättningar, höga biologiska mångfald, intressanta kulturhistoria och unika forsknings- och innovationsmiljöer goda möjligheter att bli Sveriges åttonde biosfärområde.

– Grunden i alla biosfärområden ligger i att ta vara på lokala drivkrafter och att tillsammans med invånare och aktörer arbeta för en samhällsutveckling som bevarar områdets unika värden och som samtidigt gynnar de som bor, verkar och besöker området. Unesco-varumärket kan bidra till att stärka området och attrahera invånare, besökare, forskning och innovation. Genom samverkan med universitet och verksamheter kan det bli möjligt att få in externa resurser till olika utvecklingsprojekt inom till exempel klimatanpassning, jordbruk, besöksnäring och friluftsliv, säger Anna-Karin Poussart, verksamhetsledare och koordinator för Storkriket.

Med siktet inställt på internationellt utnämnande år 2025

Bildandet av ett biosfärområde sker enligt en formaliserad process som tar flera år. Storkriket är nu i en så kallad kandidaturfas, som ska utmynna i en slutlig ansökan till Unesco. Under remissperioden som pågår från den 1 september till 31 oktober kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget till Unesco-ansökan, innan den slutliga ansökan färdigställs.

Förslaget beskriver och motiverar hur biosfärområdet kan ta en ledande roll i en hållbar samhällsutveckling och varför Unesco ska stödja utvecklingen i Storkriket. Det innehåller beskrivningar av områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer, samhällsstruktur och lokala historia. Här finns också förslag på organisation och en strategi med mål hur biosfärområdet kan utvecklas på längre sikt.

När den slutliga ansökan är klar ska beslut tas i kommunfullmäktige i de tre kommunerna, innan ansökan skickas för godkännande på nationell och internationell nivå. Respektive kommunfullmäktige förväntas fatta beslut i början av 2024. Om ansökan godkänns i alla led kan Storkriket utnämnas till biosfärområde under Unescos årliga internationella konferens sommaren 2025.

Välkommen till Biosfärfestivalen den 9 till 17 september

Under Biosfärfestivalen den 9 till 17 september har du möjlighet att uppleva Storkrikets rika natur- och kulturutbud på nära håll. Under festivalen kan du bland annat följa med på guidade vandringar, prova på olika aktiviteter, lyssna på föredrag och musikarrangemang, gå på utställningar och workshops.

Läs om förslaget till ansökan och hur du skickar in synpunkter Remiss - Biosfärområde Storkriket
Läs mer om festivalen och programmet Festival - Biosfärområde Storkriket.

Biosfärområdet Storkriket

Vad är ett biosfärområde?

Ordet biosfär syftar till det tunna skikt av vatten, luft och levande organismer som omger vår planet. Människan ingår i och är helt beroende av biosfären. När vi inte nyttjar dess system och resurser på ett hållbart sätt uppstår problem.
Biosfärområden utses världen över för att kunna visa på platser där ekologiska resurser kan brukas utan att förbrukas – och för att skapa platser där metoder för hållbar utveckling för både människa och miljö kan utvecklas och testas. Biosfärområdena är menade att leda arbetet för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Varje biosfärområde är unikt och har sina fokusområden.

Uppdaterad:

Dela sidan: