Länk till startsidan

Vägplanen för Svenshögsvägen är nu fastställd

Med ett beslut i kommunfullmäktige 2016 startades processen för att bygga en gång och cykelväg längs väg 936, Svenshögsvägen. Denna sträcka planeras också att bli en del av supercykelstråket till Eslöv. För att kunna bygga gång- och cykelvägen har en vägplan tagits fram. Trafikverket har nu beslutat att fastställa vägplanen.

Svenshögsvägen en solig vårdag före ombyggnation till väg med gång- och cykelbana.

Det hör inte till vanligheterna att Lunds kommun tar fram en vägplan. Syftet är att försäkra sig om att det som ska byggas ska fungera med övrig samhällsplanering och miljölagstiftningen. Det har varit en något längre process än vad som beräknades från början, från samråd hösten 2020 till fastställelsen av vägplanen hösten 2023. Fram till 18 september kan planen överklagas men annars är siktet nu inställt på byggstart under kommande år, 2024.

Läs mer om processen

Uppdaterad:

Dela sidan: