Länk till startsidan

Nu startar kampanjen Tänk om i Lund

I kommunens arbete för klimatneutralitet 2050 är ett hållbart transportsystem en nyckelfråga. I arbetet ingår både hårda och mjuka åtgärder. De hårda åtgärderna i form av nybyggnation och ombyggnation, de mjuka åtgärderna i form av teknisk utveckling, service och kampanjer. Nu startar kampanjen Tänk om i Lund, som syftar till att lyfta de alternativ som finns i resandet och uppmuntra de som funderar att ta steget och prova något nytt.

Illustration med en glödlampa och texten tänk om i Lund.

Hur ligger Lund till gällande hållbart transportsystem?

Lunds kommun har arbetat längre än de flesta med att skapa ett hållbart transportsystem. År 1998 arbetar kom strategin LundaMaTs (Miljöanpassat Transportsystem) och med många andra utmärkelser i bagaget blev Lund senast i år rankad som Sveriges bästa mobilitetsstad, med motivationen ”långsiktighet, politisk enighet och en tydlig struktur”
Dagens industri – Sveriges bästa mobilitetsstäder

Sammanfattning av verksamheten

I Lunds kommuns egen rapportering från arbetet med ett hållbart transportsystem, anges i sammanfattningen av verksamheten 2022:
”Det går åt rätt håll men för långsamt för att nå kommunens målsättning 2030. Glädjande är att motorfordonstrafiken på det kommunala vägnätet aldrig varit så låg som nu, med en minskning på nära 30 procent jämfört med 2011. Vidare har resandet med kollektivtrafiken återhämtat sig bra och ligger nästan på samma nivå som före pandemin. Cykeltrafiken och gångtrafiken ligger dock ungefär på samma nivå som föregående år.”

Kampanjen Tänk om i Lund

Att fler börjar bekanta sig med hållbara sätt att resa, har en stor betydelse för kommunens möjlighet att nå sina målsättningar. Alla resenärer har inte de praktiska förutsättningarna för att kunna byta färdmedel, men många kan. Det är de personerna som kampanjen Tänk om riktar sig till, i syfte att väcka intresse och uppmuntra till att pröva på nya sätt att resa.

Prova på-erbjudanden

För att öka tempot i omställningen arbetar Lunds kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer. I den här kampanjen stöttar Skånetrafiken med prova-på-erbjudande gällande kollektivtrafik och Lunds kommun står för utlåning av prova-på-cyklar. Kampanjen pågår från den 7 augusti till och med den 4 september och kommer att synas såväl i den fysiska miljön i Lund som i digitala kanaler på nätet.

Frågor och svar

För att ta del av Skånetrafikens erbjudande att resa gratis under femton dagar ska du uppfylla två kriterier:

  • Du reser till vardags reser med bil.
  • Du bor eller arbetar/studerar i Lund.

När du ansöker om provbiljetten får du ange dina personuppgifter och svara på en enkät om dina resvanor.
Provåkarbiljetten går endast att få digitalt i Skånetrafikens app. Biljetten skickas till appen och måste aktiveras inom 30 dagar från det att du har fått den. Den gäller under 15 dagar från aktiveringsdatum inom Skåne (ej Ventrafiken).

Jag vill anmäla mitt intresse

Tänk på att vi har ett större tågstopp i Skåne från 22 september till 1 oktober.

Vi erbjuder dig som till vardags kör bil att prova cykel i tre veckor. Du kan lämna intresse för att testa elcykel, eldriven lådcykel eller en sportig pendlingscykel. Du kommer få besked både om du blir uttagen eller inte uttagen att låna en cykel.

Jag vill anmäla mitt intresse

Alla som vill testa hyrcykelsystemet Lundahoj har under kampanjtiden möjlighet att ta del av erbjudandet om en helårsprenumeration fr 25 kronor.

Pris

Med Lundahoj är första halvtimmen av cykelturen gratis, oavsett antal turer per dygn. Vill du cykla längre än 30 minuter måste du returnera cykeln i stället men kan direkt hämta ut en ny. Om cyklen lånas mer än 30 minuter kostar det 10 kronor för första halvtimmen, 20 kronor för andra halvtimmen och 40 kr per halvtimme resterande tid.

Läs mer om Lundahoj

Tanken är inte att skuldbelägga någon, utan att så ett frö och uppmuntra. Att ersätta bilresor med andra sorters resor är centralt i arbetet med hållbara transporter. Vi hoppas att de som inte tidigare funderat så mycket på sina resvanor, börjar tänka på olika alternativ. Och att de som funderat på att prova resa med till exempel kollektivtrafik eller cykla hela eller en del av vägen, ska få möjlighet att gå från tanke till handling. Alla har inte möjligheten att byta färdmedel men många har, och det är de vi riktar oss till.

Som beskrivs ovan på denna sida arbetar Lunds kommun för att uppnå ambitiösa hållbarhetsmål, till exempel klimatneutralitet 2030. Att bygga om infrastrukturen kommer vi långt med, genom nya möjligheter ändrar många sina vanor till det mer hållbara. Men för att öka förutsättningarna för att prova nya sätt att resa arbetar kommunen med kännedoms- och uppmuntringskampanjer.

Termosmuggarna är från en tidigare kampanj som Skånetrafiken har genomfört. Nu passar vi på att dela ut de som blivit kvar. Skicka ett mejl med din adress så skickar vi en på posten.
E-post: tf.nyaresvanor@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: