Länk till startsidan

Ingen hälsorisk att bada i Häljasjön

En ny mätning i Häljasjön visar att halterna av E.coli-bakterier har minskat.

Vattenyta

Uppdatering 2023-07-24:

Den senaste mätningen 21 juli visar att vattnet i Hälasjön är tjänligt.

Uppdatering 2023-07-21:

En ny provtagning 14 juli visar att halterna av E.coli-bakterier har minskat och vattnet är tjänligt med anmärkning.

Tjänligt med anmärkning innebär att halten bakterier i provet är något förhöjt men att bada i vattnet bedöms inte utgöra någon hälsorisk. Avrådan från bad gäller därmed inte längre.

Informationen som sitter uppe vid sjön kommer att plockas bort och ett nytt omprov är beställt, resultat väntas nästa vecka.

Uppdatering 2023-07-14:

En mätning 11 juli visar att badvattnet i Häljasjön tillfälligt är dåligt på grund av för höga halter av E.coli-bakterier.

Lunds kommun kommer att sätta upp information på naturbadplatsen Häljasjön under dagen om avrådan till bad. En ny provtagning kommer att ske inom kort och resultatet av den väntas bli klar i nästa vecka. Så snart vattnet är tjänligt igen kommer informationen att tas bort.

Anledningen till de för höga halterna av E.coli kan bland annat bero på att vattnet förorenats på något sätt, till exempel markavrinning efter regn, avloppsvatten eller fågelbajs. Har du badat vid Häljasjön, svalt vatten och sedan haft magont, diarré eller kräkningar kan det bero på mikroorganismer eller parasiter i vattnet. Symtomen kan dock variera beroende på vilken typ av virus, bakterie eller parasit du fått i dig. Vid osäkerhet rekommenderas du att kontakta sjukvården.

Kommunen genomför kontroller under sommaren

Miljöförvaltningen genomför under sommaren regelbundet badvattenprover vid fyra naturbadplatser i Lunds kommun: Tvedöra, Häljasjön, Knivsåsen (Dalby stenbrott) och Billebjer.

Vill du veta mer om vad tjänligt och otjänligt vatten innebär och vilka badplatser som du för tillfället avråds att bada vid? Det kan du läsa om på havochvatten.se

Uppdaterad:

Dela sidan: