Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Forskningssamarbete med Lunds universitet inom kommunal rehabilitering

Nu har forskningsprojektet med arbetsterapeut och doktorand Sofia Nissmark och docent samt specialist i arbetsterapi Eva Månsson Lexell startat igång.

Med Eva som handledare kommer Sofia undersöka användbarheten och potentiella effekter av A Better Everyday Life (ABLE) – i svensk kontext i Lunds kommun.

Forskningens syftar till att utvärdera ett arbetsterapeutiskt åtgärdsprogram som genomförs i kommunal hälso- och sjukvård. Programmet har utvecklats och utvärderats i Danmark men har inte tidigare använts i Sverige.

ABLE erbjuds personer som har problem att utföra vardagliga aktiviteter på grund av ett eller flera kroniska tillstånd. Programmet ges av arbetsterapeuter och utförs i personernas egen bostad.

Arbetsgruppen hoppas på att forskningen kommer kunna visa på att effekterna av ABLE ökar exempelvis självständighet hos lundabon. Förhoppningen är således att arbetsterapeuter kommer kunna arbeta efter den forskning och kunskap som kommit fram och att detta bidrar till en jämlik vård för lundabon.

Finansiering sker genom vård- och omsorgsförvaltningen med stöd av statsbidrag och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Vi ser fram emot att följa studien!

Uppdaterad:

Dela sidan: