Länk till startsidan

Botildenborg – hållbarhet och integration i symbios

I tegelhuset utanför Malmö ligger Botildenborg. Lena Friblicks Botildenborg driver hållbarhetsprojekt med mat och odling som verktyg.

Brunt tegelhus med torn

Med finansiering från Europeiska socialfonden arbetar man med språkträning och arbetsmatchning på ett innovativt sätt. 95 % av deltagarna lämnar Botildenborg med jobb. Europa Direkt Lund besökte Botildenborg för att lära sig mer om verksamheten.

Ett ståtligt tegelhus tornar upp sig bland träden. Vi befinner oss i tystnaden utanför Malmö. Ju närmare man kommer desto tydligare framstår det; den till synes lugna oasen är en illusion. Från köket dofter av mat från världens alla hörn. I trädgården febril aktivitet. På Botildenborg pågår olika hållbarhetsprojekt med mat och odling som verktyg.

Det är svårt att tro på det idag, men 2015 var samma tegelhus i behov av omfattande restaurering. Trots det såg Lena Friblick en potential och fick idén att driva sociala projekt på platsen. Lena Friblick köpte huset och blev sedermera grundare till de två samverkande organisationerna, Xenofilia och Stiftelsen Botildenborg, som gemensamt går under namnet Botildenborg.

Hållbarhet finansierat av Europeiska socialfonden

Projekten på plats började i samband med renoveringen av huset och genomfördes som en arbetsmarknadsinsats med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Under flyktingkrisen 2015 kom mängder av nyanlända till Sverige som behövde sysselsättning. Renoveringen blev ett tillfälle för arbetsplatsträning för nyanlända som samtidigt fick möjlighet att lära sig svenska. Sedan dess har ytterligare ett ESF-projekt genomförts på Botildenborg. Projektet riktades då till långtidsarbetslösa i Malmö stad som fick hjälp med att hitta praktikplatser och arbeten. Samtidigt fick de både ett socialt sammanhang och ett syfte genom att bidra till odling och matlagning på gården.

Utöver arbetsmarknadsinsatser anordnas även konferenser och marknader på Botildenborg. På marknaderna lyfts hållbarhet genom att lokala företag och odlare bjuds in. Allmänheten välkomnas för att äta lunch, lokaler hyrs ut för konferenser och skolklasser bjuds in för att lära sig om kretslopp och odling. Samtliga aktiviteter berör samma tema: hållbarhet. På Botildenborg arbetar man med att kombinera miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet för att skapa gemenskap, kunskap och arbete.

När ukrainska flyktingar kom till Sverige ville Botildenborg bidra. Medarbetare på Botildenborg insåg att de hade rätt erfarenhet för att kunna stötta ukrainarna. Samtidigt utlystes återigen ett ESF-medel; Care for Ukraine. Det riktade sig till projekt till förmån för ukrainska flyktingar. Botildenborg var framgångsrika i sin ansökan och sedan i september arbetar de med språkträning och jobbmatchning för ukrainska flyktingar.

Samhällsorientering och jobbmatchning

”Landa på Botildenborg”, förklarar Malin Lang, som är verksamhetsansvarig och projektledare för Care for Ukraine-projektet. Hon berättar att deras metod går ut på att ukrainarna välkomnas till Botildenborg. Väl på plats erbjuds totalt fyra dagars aktiviteter. Först två dagar av samhällsorientering och ökad kunskap om arbetsmarknaden. Därefter, får de under två dagar ta del av språkträning genom att odla och laga mat tillsammans med andra deltagare och volontärer som kan svenska.
Care for Ukraine arbetar aktivt med jobbmatchning. Nyanlända ukrainare får hjälp med att kartlägga sina erfarenheter och att skriva CV. Målet är att deltagare i projektet efter dessa sex veckor ska gå vidare till en kortare praktik. Därefter är målsättningen att praktiken ska leda till en anställning.

Botildenborg har sedan tidigare ett stort nätverk av arbetsgivare tack vare sina projekt med långtidsarbetslösa. De kontaktar även andra arbetsgivare som kan vara relevanta utifrån individernas kompetenser. Hur ser utfallet ut? Malin låter berätta att imponerande 95 % av de som avslutat projektet hittills, har fått jobb.

”Ett alternativ som är positivt för många”

Språkträningen, som sker i trädgården, är en avgörande del av projektet. ”Vi kan erbjuda ett alternativ som är positivt för många. Det avdramatiserar att man får använda språket i en praktisk miljö”, säger Malin Lang. Det fysiska arbetet i kombination med gemenskap tycks ha en positiv effekt. Cornelia Altgård, som är social odlingspedagog och arbetar med språkträningen, tror att det gör stor skillnad för deltagarna att få komma till en vacker miljö för att få arbeta fysiskt tillsammans med andra. Hon beskriver hur nyanlända får ett socialt sammanhang som gynnar både den fysiska och mentala hälsan.

Stundtals kan det vara svårt att matcha deltagare med en arbetsplats. Språket kan utgöra ett hinder. Ytterligare ett hinder är byråkrati: många yrken kräver att viss utbildning ska tillgodoräknas och andra att särskilda licenser utfärdats. Iryna och Yuliia, deltar båda i projektet, och ska snart påbörja sin praktik. Iryna har tidigare arbetat som polis och Yuliia som jurist. Båda är medvetna om att det är svårt att fortsätta med sina yrkesbanor i Sverige. Iryna funderar på att skola om. ”Det hade varit kul att jobba med något kreativt som till exempel att fixa fester. Språket är viktigt och det är där jag måste börja. Men jag älskar att organisera fester”, säger Iryna. Tidigare deltagare i projektet har fått arbeten inom byggsektorn, servicebranschen och inom diverse hantverksyrken.

I samtliga intervjuer framhåller ukrainare hur mycket Botildenborg betyder för dem. Med sina imponerande 95 % i arbete tycks Botildenborg vara något på spåret. När vi lämnat Botildenborg är det Cornelia Altgårds ord som dröjer sig kvar: ”Många säger att det är första gången de ler i Sverige. De får ju komma ut i ett positivt sammanhang och skratta”.

 

Uppdaterad:

Dela sidan: