Länk till startsidan

Gemensam riktning för Lunds kultur, bibliotek, idrott och ungdom

Lunds kommun tar nu ytterligare ett steg mot mer progressiva och inkluderande kultur-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsverksamheter. För första gången har kommunen tagit ett samlat grepp om kultur- och fritidssektorns långsiktiga utvecklingsplan, och resultatet skickas nu ut till hundratals föreningar, myndigheter, universitet och företag för synpunkter.

Program KoF

Det är första gången som Lunds kommuns program för kultur, bibliotek, idrott och ungdom tas fram i samverkan. Den gemensamma arbetsprocessen har möjliggjort ökad dialog och samarbete mellan verksamheterna. Målet har varit att skapa en mer sammanhängande och välkoordinerad kultur- och fritidsverksamhet som kan dra nytta av varandras styrkor.

- Jag ser detta som startskottet för en kaxigare och mer visionär kultur- och fritidsverksamhet i Lund, med fötterna tryggt förankrad i lundabornas behov och drömmar och händerna ständigt sökande nya lösningar och utvecklingsmöjligheter i en ständigt skiftande omvärld. Genom ett välgrundat helhetsperspektiv kan vi låta både hjärna och hjärta vägleda oss när vi stärker positionen inom kultur, bibliotek, idrott och ungdom, säger Mårten Hafström kultur- och fritidsdirektör i Lunds kommun.

De fyra programmen kommer att tydliggöra inriktningen och målen för verksamheterna fram till 2030. Just långsiktigheten har varit en utmaning med tanke på de väsentliga förändringar som skett i omvärlden de senaste åren, såsom den globala pandemin och den ökade spänningen i säkerhetsläget. Inriktningen har därför varit att fokusera på grundläggande värderingar som kommer att genomsyra verksamheterna över tid. En slags garanti för vad lundaborna ska kunna förväntas sig gällande stöd och service inom kultur- och fritidssektorn.

- Mitt uppdrag är tydligt . Jag lyssnar på alla kloka idéer, lär mig av erfarenheter och experter samt leder med nyfikenhet och mod. Jag är därför mycket nöjd med det arbete vi hittills lagt ner för att analysera långsiktiga behov och omvärldsspaningar i framtagandet av programmen. Nu vill jag att föreningar och andra intressenter hjälper oss att spetsa dem ytterligare, säger Mårten Hafström

Efter remissförfarandet kommer programmen att utvärderas och eventuellt justeras innan de slutligen skickas till kommunfullmäktige för ett planerat beslut i december 2023.

Läs om alla programmen här

Uppdaterad:

Dela sidan: