Länk till startsidan

En stadskärna där fler trivs

Vi har ett team! Nu är arbetet i gång med att ta fram en utvecklingsplan för stadskärnan.

Lunds kommun har knutit till sig ett team med konsulter från lundakunniga Think Softer Planning och Fojab Arkitekter. Deras uppgift är att i en utvecklingsplan ge en samlad framtidsbild av hur mötesplatser, byggnader, trafik och handel kan bidra till en stadskärna där ännu fler vill vara och verka.

– Vi har en fantastisk stadskärna, men den har inte uppnått sin fulla potential. Vi kan få ännu fler att använda och trivas i Lunds hjärta om vi förfinar och förtätar. Och vi gör detta arbete tillsammans med de som använder stadskärnan, berättar Hans Juhlin, Lunds stadsbyggnadsdirektör.

I sitt arbete kommer teamet att träffa engagerade Lundabor och de som är verksamma i stadskärnan för att samla in kunskap och synpunkter.

Planen kommer bland annat att innehålla riktlinjer för hur stadskärnan ska utvecklas för att vara ett stöd i det offentliga samtalet och i relationen med olika byggaktörer som vill vara med och utveckla. Planen kommer också att innehålla en aktivitetsplan. Kommunfullmäktige ska ta ställning till utvecklingsplanen, preliminärt runt årsskiftet.

 

Uppdaterad:

Dela sidan: