Länk till startsidan

Ny plan för att göra Lund fritt från våld i nära relationer

23 konkreta åtgärder ska bidra till att skapa ett Lund fritt från våld. Nyligen antog kommunstyrelsen en ny plan för kommunens arbete med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Att förebygga och bekämpa dessa typer av våld ingår i regeringens jämställdhetspolitiska mål och är en angelägen fråga i Lund sedan lång tid tillbaka. I den plan som nyligen beslutats definieras 23 konkreta åtgärder inom olika områden som ska minska risken för att lundabor utsätts för våld.

– Jag är stolt över att vi som kommun har tagit fram och beslutat att arbeta efter en så omfattande plan mot våld i nära relationer. Det finns en bred samsyn kring arbetet och vi gör redan mycket bra, men tar nu ytterligare stora steg framåt i det arbetet, säger Ajmane Peci Lahi som är kommunens samordnare mot våld i nära relationer.

Planen har utgått ifrån de nationella strategier som finns, som har anpassats till Lunds förutsättningar. Åtgärderna har grupperats inom fem olika områden; förebyggande arbete, upptäcka våld samt skydd och stöd, förebygga våldsutövande, ökad kunskap och kompetens samt samverkan.

– Vi kommer arbeta med allt från tidigt förebyggande arbete såsom fokus på förändring av normer och värderingar, tidigt upptäcka barn och vuxna som utsätts eller använder våld och förtryck, till kompetenshöjning och fortsatt samverkan med viktiga aktörer, säger Marina Gensmann som är kommunens samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett nytt område som beskrivs i planen är arbetet med människohandel och prostitution, där det nyligen startats ett nätverk av kommunen och polisen där även representanter för ett antal organisationer och företag i kommunen ingår. Syftet är att tidigare upptäcka och kunna ge stöd till de personer som utsätts för människohandel eller prostitution i kommunen.

– Vi kommer att fortsätta utveckla samverkan med lokala aktörer för att öka förmågan att tidigt upptäcka, öka kunskapen och stötta personer utsatt för prostitution och människohandel för sexuella ändamål, berättar Ajmane Peci Lahi.

Här kan du läsa mer om våld i nära relationer.

Här kan du läsa mer om hedersrelaterat våld.

Uppdaterad:

Dela sidan: