Länk till startsidan

Så förbereder sig Lunds kommun för sommarens risker

För fjärde året i rad har kommunen identifierat en rad insatser för att skapa en trygg sommar för alla som vistas i Lund.

Utöver att förebygga skadegörelse och andra brott jobbar kommunen proaktivt med att kunna möta den väntade värmeböljan i sommar.

Flygbild över centrala Lund en vacker sommarkväll.

Lunds kommun har som mål att vara Sveriges tryggaste kommun. Kommunen är en av flera aktörer som samverkar för att skapa en trygg och säker plats att bo och vistas i. Nu förbereder sig Lunds kommun på en rad olika sätt för att effektivt och samordnat kunna bemöta sommarens risker.

– Nu vidtar vi fler åtgärder för att lundaborna och besökare ska känna sig trygga och välkomna i sommar. Vi gör det i bred samverkan för att kunna möta de olika utmaningar vi kan möta, inte minst den väntade värmeböljan, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Konkret kommer arbetet bland annat att innebära att Lunds kommun tar fram en handlingsplan med åtgärder och förberedelser för att förebygga att särskilt utsatta grupper far illa av värmen eller dess konsekvenser. Inför årets sommar har Lunds kommun också identifierat en stor mängd insatser som på olika sätt ska bidra till en tryggare kommun. Som exempel kan nämnas:

  • relationsskapande värdar på utomhusbaden
  • utökade föreningsbidrag för nattvandring
  • riktade väktarinsatser under sommarmånaderna
  • utökad sanering av klotter
  • informationsbrev till vårdnadshavare om sommarens risker

– Gemensamt för alla scenarier vi tittat på är att vi håller ihop och strukturerar arbetet tillsammans med alla våra förvaltningar och viktiga samarbetspartners. Vi har högt uppställda ambitioner och tydliga planer för hur vi ska förbli sverigeledande inom trygghetsfrågor, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Här samlar Lunds kommun information, tips och råd som är bra att veta ifall det blir riktigt varmt i sommar:

Råd vid värmebölja

Uppdaterad:

Dela sidan: