Länk till startsidan

Högevall öppnar igen – fritt från legionella

För två veckor sedan stängdes Högevall ner på grund av upptäckten av legionellabakterier i duschvattnet. Efter noggranna sanerings- och analysåtgärder visar nu nya vattenprover att bakterien är borta. Högevall öppnar därför upp sin anläggning igen för besökare från och med måndag nästa vecka.

Vildforsen Högevall

Efter den initiala upptäckten av legionellabakterier vid rutinprovtagning vid Högevall den 23 maj, beslutade kommunen att omedelbart stänga badet för att genomföra en omfattande sanering av anläggningen och desinfektion av vattenledningssystemet. Efter denna process har nya vattenprover skickats för ytterligare analys. De nya analyssvaren visar att vattnet nu är fritt från legionellabakterier.

- Detta visar att våra kontrollsystem fungerar. Genom ett bra samarbete med Lundafastigheter och Miljöförvaltningen kunde vi agera snabbt och i ett tidigt skede, vilket minimerade risken för att besökare eller personalen skulle drabbas. Det är aldrig roligt när vi måste stänga en verksamhet, men vi måste kunna garantera en säker och trivsam badmiljö för alla. Det är överordnat allt annat, säger Rickard Persson, tillförordnad badchef.

Lundafastigheter fortsätter arbetet med att undersöka och ta prover på vattensystemet i Högevall för att hitta eventuella felkällor som kan ha varit orsaken till att legionellabakterier påträffades i systemet.

Högevalls hemsida

Uppdaterad:

Dela sidan: