Länk till startsidan

Naturskolans nyhetsbrev juni

Juni 2023

Månadens uteklassrum - Rinnebäcksravinen

Första mötet med ravinen väcker förvåning och förundran. Hur har den bildats? Hur gammal är den? Här ser man att vattnet som rinner i den lilla bäcken kommer ut genom ett stort cementrör. Det är Rinnebäcken som ligger i kulvert både före och efter ravinen men nere på botten kan man följa den där den vackert slingrar sig fram. Ravinen bildades när isen smälte och stora vattenmassor skar ner i marken. På den branta kanten kan man se avlagringar från istiden.

Gå till Uteklassrummet Rinnebäckravinen

En bild på en ravin med skarpa sandkanter och en bäckfåra i botten.
Rinnebäcksravinen

Rapport från vårens Gröna skolgårdsdag: Permakultur på skolgården

Inför vårens fortbildningsdag i Gröna skolgårdar ville vi på Naturskolan undersöka hur vi med hjälp av permakultur kan arbeta med lärande för hållbar utveckling – i praktiken – på våra skolgårdar. Vi kontaktade Palettskolan och hörde om de var intresserade av att stå värd för fortbildningsdagen samt låta sina elever vara med och testa en arbetsmetod tillsammans med oss. Vi kontaktade också landskapsarkitekten och permakulturdesignern Elfrida Klacka för att få in expertkunskap i ämnet. Under tre workshoppar blev skolans 4:or, deras lärare och fritidspedagoger introducerade i de tre permakulturetikerna: omsorg om jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning. De fick arbeta med att kartlägga behov och förutsättningar på sin skolgård och sedan komma med idéer på förändringar som följde de tre etikerna. Utifrån idéerna tog sedan Elfrida och Naturskolan fram ett förslag på en plats och en design för den platsen som skolan fick ta ställning till. Den 4 maj gick fortbildningsdagen av stapeln. Då kom deltagare från andra skolor i kommunen till Palettskolan och tillsammans med elever och personal på skolan skapades en fantastisk plats. Tack alla som deltog!

Är du nyfiken och vill göra något likande på din gård? Naturskolan kan hjälpa er att komma i gång: naturskolan@lund.se

Två bilder, tv en bild som visar elever och lärare som gräver och arbetar på en grön yta, th en bild som visar en sandig yta med träd och buskar och med en skolbyggnad som ramar in ytan.
Platsen före och efter.

Glöm inte att skicka in er Grön Flaggrapport

För att bli certifierad för detta läsår måste man lämna in utvärderingen innan 30 juni. Efter 30 juni kan man inte lämna in sin utvärdering för att bli certifierad. Då har man tre val:
Alternativ 1: Inte lämna in sin utvärdering och arbeta vidare med den plan som man lämnade in ht -22 och i stället satsa på att lämna in en utvärdering vt -24. Alternativ 2: Kontakta Grön Flagg om man vill göra en ny plan, vilket då betyder att startar upp en ny resa. Alternativ 3: Kontakta Grön Flagg om man vill ändra eller uppdatera sin gamla plan.

gronflagg@hsr.se

Tack för ett fint läsår och trevlig sommar önskar Anna E, Anna R, Carolina, Lina och Eva

En bild som visar en humla som sitter på en lila blomma.

Uppdaterad:

Dela sidan: